Ŵy, Chips a Nain

dydd Mawrth 20 Mawrth - dydd Iau 22 Mawrth

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Ŵy, Chips a Nain

Frân Wen 

Stori deuluol a gwirioneddol hyfryd sy’n dathlu’r berthynas unigryw rhwng Nain a’i ŵyr.Mae Guto yn caru treulio amser gyda’i Nain.  Trip cwch i Iwerddon, picnic ar lan y môr, fflagiau semaffôr a thylwyth teg yn troi plant yn selsig!Ona mae’r antur fwyaf eto i ddod…Wedi ei ysgrifennu gan Gwyneth Glyn, mae Ŵy, Chips a Nain yn ddarlun gonest o bwysigrwydd cariad, cyfeillgarwch a hwyl rhwng dwy genhedlaeth wrth wynebu bywyd gyda dementia.

Cast: Gwenno Hodgkins a Iwan Garmon

Cyfarwyddwr: Iola Ynyr

Awdur: Gwyneth Glyn

www.franwen.com

Tocynnau: £8/£6 

Mae perfformiadau i ysgolion yn unig ar y dyddiau canlynol. Rydym yn cynnig tocynnau am ddim i athrawon a gostyngiad grŵp o brynu 8 a chael y 9ed am ddim. I gael y gostyngiadau, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 029 2030 4400.

Dydd Mawrth 20ed – 1.30yh

Dydd Mercher 21ain – 1.30yh

Dydd Iau 22ain – 10.15yb a 1.30yh

Oed 7+ 

Hyd: 75 min

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×