A2: Connect yn cyflwyno Expo Celfyddyd ac Addysg

dydd Mercher 14 Chwefror

9am - 6pm

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

A2: Connect yn cyflwyno Expo Celfyddyd ac Addysg

Expo Celfyddyd ac Addysg RHAD AC AM DDIM i Athrawon, Sefydliadau Celfyddydol ac Artistiaid

Rhwydwaith Rhanbarthol Celfyddydau ac Addysg A2: Connect yn cyflwyno Expo Celfyddyd ac Addysg ar y cyd â Chanolfan Gelfyddydau Chapter

10am-5.30pm 

Mae’r diwrnod yn cynnwys:

• Lansio teclyn marchnata ar-lein A2: Connect. Bydd yr ap unigryw hwn a ddyfeisiwyd ac a grëwyd gan A2: Connect yn galluogi athrawon ac artistiaid i bostio cyfleoedd i gydweithio, yn caniatáu i waith gael ei rannu’n hawdd, i gychwyn prosiectau ar y cyd, i rannu sgiliau ac i greu perthnasau gwaith ystyrlon

• Cyfle i gwrdd ac i rwydweithio ag athrawon, sefydliadau celfyddydol amrywiol ac Asiantau Creadigol

• 3 Gweithdy Ymarferol i Ysgolion.

• Cyfle i fynychu cyfarfod a gweithdy am y Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd, wedi’i gyflwyno gan Engage Cymru. • Marchnad o stondinau ac arddangosfeydd gan artistiaid.

• Cyfarfod Rhwydweithio A2:Connect. Trafodaeth o brosiectau creadigol i ysgolion a all chwalu’r ffiniau a’r rhwystrau sydd yn rhan gynhenid o ddiwrnod ysgol, amserlen, cwricwlwm a strwythur addysgol arferol. 

GALW AM ARTISTIAID: Os ydych chi’n artist ac os hoffech chi’r cyfle i arddangos eich gwaith yn Expo Celfyddydau ac Addysg A2: Connect ar ddydd Mercher 14 Chwefror, cysylltwch â patricia@artsactive.org.uk i gadw lle. Dylech wneud hynny erbyn dydd Gwener 26 Ionawr 2018 fan bellaf. 

I archebu lle, cliciwch y ddolen: https://www.eventbrite.co.uk/e/a2-connect-cyflwyno-expo-celfyddyd-ac-addysgpresent-an-arts-education-expo-tickets-41820298639.

 

www.a2connect.org      

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×