Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau Chapter. Mae ganddon ni lawer o ddigwyddiadau, ffilmiau, perfformiadau, ac arddangosfeydd ar eich cyfer chi yn ystod y misoedd nesaf. Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i gael diweddariadau, newyddion a rhestriadau sioeau yn syth i’ch mewnflwch.

  • CY
  • Academi Ffilm BFI: Dechrau ym Myd Ffilm

Academi Ffilm BFI: Dechrau ym Myd Ffilm | Awst 2021

Mae Academi Ffilm BFI yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed, unrhyw le yng ngwledydd Prydain, i ddysgu mwy am ffilm a sut mae cael gyrfa yn y diwydiant sgrin. Mae ystod o gyrsiau hygyrch yn cynnig cyfleoedd i’r rhai sy’n dymuno cael blas hyd at bobl ifanc brwdfrydig sydd am fireinio eu sgiliau.

Fel rhan o Academi Ffilm BFI, mae Chapter yn falch o gyflwyno cyfres ledled Cymru o weithgareddau addysg ffilm ar wahanol safleoedd, gan gynnwys dangosiadau ffilm, cyrsiau ffilm, diwrnodau diwydiant, dosbarthiadau meistr, grantiau creu ffilmiau, a mentora un i un.

Mae’r gweithgarwch yma’n rhan o raglen Academi Ffilm BFI ledled Prydain, a chaiff ei gefnogi gan arian y Loteri Genedlaethol.