Academi Ffilm Pobl Ifainc 2017

dydd Sadwrn 4 Chwefror - dydd Sadwrn 11 Mawrth

10.30am–2.30pm

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Academi Ffilm Pobl Ifainc 2017

Ym mis Chwefror, bydd ein rhaglen lwyddiannus a phoblogaidd i’r genhedlaeth nesaf o wneuthurwyr ffilm yn dychwelyd. Os ydych chi rhwng naw a 12 oed ac yn awyddus i ddysgu mwy am y broses o wneud ffilmiau, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib — nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael. Bob wythnos, bydd cyfranogwyr yn dysgu am agwedd benodol ar y broses o wneud ffilmiau a bydd cyfle hefyd i wylio ffilm sy’n enghreifftio’r agwedd honno.

Sad 4 Chwefror: ‘Sut caiff ffilmiau eu gwneud’Sad 11 Chwefror: ‘Hanes y Sinema’Sad 4 Mawrth: ‘Ry’ch chi eisiau bod yn gyfarwyddwr, felly?’Sad 11 Mawrth: ‘Sut i olygu ffilm’

Erbyn diwedd y pedair wythnos, bydd cyfranogwyr wedi derbyn yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnynt i wneud eu ffilmiau eu hunain! Nodwch os gwelwch yn dda y bydd angen pecynnau bwyd bob dydd.

£40 am bob un o’r pedair sesiwn (yn cynnwys tocyn i’r ffilm).

Er bod yr Academi wedi’i bwriadu fel pecyn cyflawn, gellir mynychu sesiynau unigol hefyd felly nid oes angen i gyfranogwyr fod yn bresennol ar gyfer pob un o’r pedair sesiwn. Nodwch os gwelwch yn dda y bydd angen pecynnau bwyd bob dydd.

£12 y sesiwn (yn cynnwys tocyn i weld y ffilm)

16 o leoedd fydd ar gael ar y cwrs felly archebwch mewn da bryd i osgoi cael eich siomi. Am fwy o fanylion neu i gofrestru ar gyfer y cwrs, e-bostiwch learning@chapter.org a nodi ‘Academi Ffilm Pobl Ifainc’ ym mhennawd yr e-bost.

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×