Ach! Mae'n ddrwg gennym - mae yna wall 404 ar y ffordd...

Allwn ni ddim dangos y dudalen yr ydych chi'n ceisio'i chyrraedd - am un o'r rhesymau canlynol:
a. Mae hi wedi cael ei dileu
b. Mae hi wedi symud
c. Dyw hi erioed wedi bodoli
ch. Mae hi'n ddarn o gelfyddyd arbrofol ac r'ych chi yn y lle iawn

Mae angen i chi:
a. Fynd ar eich union yn ôl i'r dudalen gartref
b. Adael i ni wybod os yw hyn yn boen ac fe geisiwn ni adfer pethau
c. Roi'r gorau i chwilio a gwrando ar ein podlediad diweddaraf yn lle hynny
ch. Fwynhau'r foment

Fel arall, fe allech chi fynd i wylio The Italian Job a threulio gweddill y dydd yn dynwared Michael Caine. 

Ffoto: The Italian Job (1969) Llun â chaniatâd caredig criw ardderchog Paramount. TM R & Copyright © 1969 gan Paramount Pictures. All Rights Reserved.
 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×