The Acrux

dydd Llun 19 Chwefror - dydd Sadwrn 24 Chwefror

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

The Acrux

Arddangosfa a Gweithdai PYKA

Adeiladwch eich offeryn eich hun, defnyddiwch dechnoleg arloesol i recordio ac i ailgymysgu eich synau a dewch i weld bydoedd digidol a chorfforol yn dod at ei gilydd yn rhan o brosiect cydweithredol pyka, Acrux Seasons.

Yn 2016, daeth pyka a’r dyfeisiwr offerynnau Victor Gama at ei gilydd, ar y cyd ag ysgolion lleol, i greu fersiwn ddigidol o offeryn Victor, yr Acrux. Nawr maen nhw’n eisiau archwilio ymhellach y berthynas newidiol rhwng offerynnau corfforol a digidol. Ac maen nhw eisiau eich help chi i wneud hynny.

Mae Pyka yn grŵp o artistiaid amlddisgyblaethol sy’n defnyddio creadigrwydd i addysgu, i ennyn diddordeb ac i ysbrydoli.

Cynhelir gweithdai dyddiol trwy gydol wythnos hanner tymor mis Chwefror am 1pm a 5pm 

Perfformiad - Bydd yna berfformiad o’r holl gerddoriaeth a grëir yn ystod yr wythnos am 2pm ar 24.02 Chwefror yn Sinema 1.

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×