Aelodaeth Myfyrwyr Chapter

Croeso i Chapter - Canolfan Gelfyddydau fwyaf deinamig Cymru. Rydym wrth ein boddau i allu lansio ein cynllun myfyrwyr newydd eleni, a'r newyddion da yw y gallwch ymaelodi yn rhad ac am ddim. 

Rydym ni eisiau i chi fwynhau profiad gwych yn Chapter a manteisio ar ambell ddisgownt diddorol hefyd. Os ymunwch chi â’r cynllun, byddwch yn derbyn cerdyn Friends with Benefits sydd yn caniatáu:

 • Consesiynau ar bris ein tocynnau theatr a sinema
 • Y cyfle i ennill pwyntiau er mwyn arbed mwy fyth o arian ar docynnau
 • Disgownt o 10% yn ein Caffi Bar a Caffi Sïo (gan gynnwys alcohol i’r rheiny ohonoch sydd dros 18!)
 • Archebu tocynnau o flaen llaw
 • Cyfleoedd i ennill gwobrau gwych yn ein cystadlaethau
 • Cylchlythyr arbennig
 • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig

Hyn i gyd, â’r cwbl heb wario ceiniog! Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw rhannu eich manylion.

Fe gysylltwn ni â chi pan fydd eich cerdyn yn barod ac yna ... galwch i mewn rhywbryd, am baned, i weld ffilm, neu i fwynhau rhai o’r perfformiadau gwych sy’n digwydd yma yn Chapter.

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost at gwen.ellis@chapter.org

Cynrychiolwyr Myfyrwyr

Mae Cynrychiolwyr Myfyrwyr Chapter yn gweithio ledled Caerdydd i hyrwyddo rhaglen a digwyddiadau amrywiol y ganolfan. Yn gyfnewid, mae'r Cynrychiolwyr yn derbyn tocynnau a gwahoddiadau am ddim i ddigwyddiadau arbennig Chapter.  Rydym yn recriwtio nifer gyfyngedig o Gynrychiolwyr bob blwyddyn - cysylltwch â Gwen i gael mwy o wybodaeth.

*yn dynodi maes hanfodol

Newyddion Chapter

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×