Lleoliad: Oriel
Dyddiad: dydd Sadwrn 12 Hydref - dydd Sul 24 Tachwedd

NEGES BWYSIG

You can enjoy the content we have for this event but you can no longer book online for this event.

Almut Linde: Radical Beauty

Oriel

"Y byd yw fy stiwdio," meddai Almut Linde. Yn hytrach na gweithio â brwsh a chynfas, mae hi'n gweithio gyda phobl a systemau cymdeithasol ac, yn y broses, yn mynd i fannau lle na fyddech chi'n disgwyl dod o hyd i botensial artistig - mannau cynhyrchu diwydiannol, er enghraifft, neu ymarferion milwrol. Nid dogfennu'r digwyddiadau hyn yn unig yw nod Almut Linde, fodd bynnag. Yn ei ffotograffau, ei cherfluniau a'i gosodiadau, mae hi'n defnyddio technegau celfyddyd gysyniadol, celfyddyd finimol a phaentio/perfformio i dynnu sylw at y mannau hynny yn ein canfyddiad na dalwn ni sylw iddyn nhw fel arfer.

Mae gwaith Almut Linde yn seiliedig ar arsylwi ffenomenau sy'n aml yn cael eu hystyried yn wallus neu'n ddiffygiol. Mae ei gweithiau, a gaiff eu cynhyrchu gydag unigolion mewn mannau cymdeithasol go iawn, yn ymwneud â chwestiynau sylfaenol am fodolaeth ddynol, a'r gwahaniaethau rhwng bodolaeth unigol a chyfyngiadau systematig mewn systemau cymdeithasol. Mae hi'n ymwneud yn fythol ag ymwybyddiaeth o'r hyn sy'n digwydd y tu ôl i'r ddelwedd.

Radical Beauty yw arddangosfa deithiol gynhwysfawr gyntaf Almut Linde ac mae'n cynnwys darnau a grëwyd dros gyfnod o ugain mlynedd ynghyd â chatalog o bwys (£15).

Ganwyd Almut Linde yn Lübeck, Yr Almaen, ym 1965. Mae ei harddangosfeydd unigol yn cynnwys: 'Radical Beauty', Kunstpalais Erlangen, Yr Almaen (2014), DA2, Domus Artium 2002, Salamanca, Sbaen a Form/Bewegung, Kunstverein Braunschweig, Yr Almaen (2013), 'Existential', Overbeck-Gesellschaft, Lübeck, Yr Almaen a 'Social Codes' (gydag Anne-Julie Raccoursier), rahncontemporary, Zürich, Y Swistir (2012). Mae ei harddangosfeydd grŵp yn cynnwys 'Emscherkunst2013. Blowing Free', KunstVereineRuhr, Yr Almaen,' Visionen.Atmosphären der Veränderung ', Marta Herford, Yr Almaen, a 'Hit the target!', Rahncontemporary, Zürich, Y Swistir. Cynrychiolir Linde gan rahncontemporary www.rahncontemporary.com

Sgwrs am 2

Ymunwch á ni am daith tywys o amgylch ein harddangosfa gyfredol gydag un o’n goruchwylwyr oriel.

Bydd sgwrs am 2 yn digwydd bob yn ail ddydd Sadwrn, ac yn para oddeutu 25 munud. Does dim angen cofrestru – dewch i gwrdd á ni wrth fynedfa'r oriel.

RHAD AC AM DDIM

Dyddiadau Sgwrs am 2:

  • Dydd Sadwrn 26 Hydref
  • Dydd Sadwrn 2 Tachwedd
  • Dydd Sadwrn 16 Tachwedd

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×