Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Amdanom Ni

Amdanom Ni

Ers dros 40 mlynedd, mae Chapter wedi bod wrth galon creadigrwydd yng Nghaerdydd.  Rydym yn lleoliad uchelgeisiol, aml-gelfyddydol sy'n cyflwyno, yn cynhyrchu ac yn hyrwyddo celfyddyd rhyngwladol, perfformiadau byw a ffilm yn ein gofod cymdeithasol deinamig.Rydym yn croesawu dros 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Fe'n ganed mewn cyfnod o drawsnewid ac, fel un o'r canolfannau celfyddydau cyntaf yn y DG, rydym yn uno gwahanol ffurfiau celfyddydol o dan yr un to, a'r cyfan mewn man agored, hygyrch.Fel sefydliad, rydym yn dathlu gwahaniaeth - y cyfoes a'r cymunedol, celfyddyd a chynulleidfaoedd, gweithiau heriol a meddylfryd agored.

Nid ydym yn ofni newid a datblygu, cymryd risgiau – a methu o bryd i'w gilydd. Yr ysbryd chwilfrydig hwn sydd wedi diffinio'r trawsffurfiad o hen ysgol anghyfannedd i ganolfan unigryw ar gyfer celfyddyd, syniadau ac arloesi.Mae hyn wedi galluogi i ni groesawu pethau newydd ond hefyd i ddefnyddio'r datblygiadau hynny i barhau ar hyd ein llwybr anturus - gweithio gydag artistiaid newydd mewn ffyrdd newydd, datblygu ein hochr entrepreneuraidd a chefnogi creadigaethau annibynnol ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Ond rydym hefyd yn byw ac yn bod yng nghalon ein cymuned - cymuned o artistiaid, cynulleidfaoedd a phobl leol.

Fyddem ni ddim yn gallu cyflawni hyn i gyd heb gefnogaeth ein harianwyr a'n noddwyr, ein cymuned greadigol ac heb eich help chi, wrth gwrs. I gael mwy o wybodaeth am y ffyrdd y gallwch ein helpu ni i ddatblygu'r daith hon, ewch i'r dudalen 'Cefnogwch Ni'.

Rhif elusen gofrestredig: 500813

Mae Chapter (Caerdydd) Cyf yn gwmni wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 01005570.

Swyddfa gofrestredig: Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE.

Swyddfa Docynnau: 029 2030 4400

Rhif TAW: 890977070 

Amdanom Ni