Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Amdanom Ni

Amdanom Ni

Ers dros 40 mlynedd, mae Chapter wedi bod wrth galon creadigrwydd yng Nghaerdydd.  Rydym yn lleoliad uchelgeisiol, aml-gelfyddydol sy'n cyflwyno, yn cynhyrchu ac yn hyrwyddo celfyddyd rhyngwladol, perfformiadau byw a ffilm yn ein gofod cymdeithasol deinamig.Rydym yn croesawu dros 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Fe'n ganed mewn cyfnod o drawsnewid ac, fel un o'r canolfannau celfyddydau cyntaf yn y DG, rydym yn uno gwahanol ffurfiau celfyddydol o dan yr un to, a'r cyfan mewn man agored, hygyrch.Fel sefydliad, rydym yn dathlu gwahaniaeth - y cyfoes a'r cymunedol, celfyddyd a chynulleidfaoedd, gweithiau heriol a meddylfryd agored.

Nid ydym yn ofni newid a datblygu, cymryd risgiau – a methu o bryd i'w gilydd. Yr ysbryd chwilfrydig hwn sydd wedi diffinio'r trawsffurfiad o hen ysgol anghyfannedd i ganolfan unigryw ar gyfer celfyddyd, syniadau ac arloesi.Mae hyn wedi galluogi i ni groesawu pethau newydd ond hefyd i ddefnyddio'r datblygiadau hynny i barhau ar hyd ein llwybr anturus - gweithio gydag artistiaid newydd mewn ffyrdd newydd, datblygu ein hochr entrepreneuraidd a chefnogi creadigaethau annibynnol ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Ond rydym hefyd yn byw ac yn bod yng nghalon ein cymuned - cymuned o artistiaid, cynulleidfaoedd a phobl leol.

Fyddem ni ddim yn gallu cyflawni hyn i gyd heb gefnogaeth ein harianwyr a'n noddwyr, ein cymuned greadigol ac heb eich help chi, wrth gwrs. I gael mwy o wybodaeth am y ffyrdd y gallwch ein helpu ni i ddatblygu'r daith hon, ewch i'r dudalen 'Cefnogwch Ni'.

Rhif elusen gofrestredig: 500813

Mae Chapter (Caerdydd) Cyf yn gwmni wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 01005570.

Swyddfa gofrestredig: Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE.

Swyddfa Docynnau: 029 2030 4400

Rhif TAW: 890977070 

Amdanom Ni