Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Amdanom Ni

CL1C Card Update

Ar ôl deng mlynedd llwyddiannus, mae cynllun cerdyn ffyddlondeb Chapter — CL1C — yn dod i ben.

Ym mis Mehefin, bydd Chapter yn troi at system docynnau ddigidol newydd sbon, ac ni fydd yn cefnogi CL1C. Er y bydd hi’n drist gorfod ffarwelio â’r cynllun, rydyn ni’n hyderus y bydd gan y dechnoleg newydd botensial i gynnig gwobrau ffyddlondeb mwy amrywiol a gwerthfawr i’n cwsmeriaid yn y dyfodol.

I ddiolch i'r CL1Cwyr brwd, bydd y bobl sydd wedi defnyddio pwyntiau CL1C yn rheolaidd ac sydd â balans uwch na 250 pwynt yn y flwyddyn ddiwethaf yn cael credyd* y gellir ei ddefnyddio ar gyfer yr eitemau canlynol yn y swyddfa docynnau:

• Aelodaeth Ffrindiau Chapter
• Tocynnau ar gyfer cynyrchiadau dethol Chapter
• Rhodd i Chapter

* dilys tan 31 Rhagfyr 2019

 

Amdanom Ni