Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Amdanom Ni

CL1C Card Update

Ar ôl deng mlynedd llwyddiannus, mae cynllun cerdyn ffyddlondeb Chapter — CL1C — yn dod i ben.

Ym mis Mehefin, bydd Chapter yn troi at system docynnau ddigidol newydd sbon, ac ni fydd yn cefnogi CL1C. Er y bydd hi’n drist gorfod ffarwelio â’r cynllun, rydyn ni’n hyderus y bydd gan y dechnoleg newydd botensial i gynnig gwobrau ffyddlondeb mwy amrywiol a gwerthfawr i’n cwsmeriaid yn y dyfodol.

 

Amdanom Ni