Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Amdanom Ni

Cymuned Greadigol

Mae Chapter yn gartref i gymuned eang o gwmnïau preswyl a gweithwyr unigol sy'n ymwneud â phob ffurf ar gelfyddyd. Mae'r partneriaid hyn yn aml yn gweithio'n agos gyda ni, ac rydym yn rhannu arbenigedd, adnoddau, syniadau – a darn o deisen nawr ac yn y man.  Maent yn ychwanegu bob un at ein gallu i gyflawni ein nod o feithrin lleisiau annibynnol ac o fod yn fan cyfarfod ar gyfer syniadau ac ysbrydoliaeth. Mae eu gwaith nhw, ar y cyd â'n gwaith ni ein hunain, yn gwneud Chapter yn un o dai cynhyrchu pwysicaf y DG.

Mae mwy na 30 o stiwdios ar ein prif safle ac yn Nhŷ'r Farchnad dros y ffordd, a'r rheiny'n gartref i gwmnïau dawns a theatr, artistiaid unigol, animeiddiwyr a gwneuthurwyr ffilm, asiantaethau datblygu cynulleidfaoedd, dylunwyr graffig, dylunwyr rhyngweithiol a graffeg symudol, trefnwyr carnifalau a mwy.

Ond rydym yn estyn ymhell y tu hwnt i'r adeiladau eu hunain ac fe welwch chi fan hyn enwau a manylion cwmnïau nad ydyn nhw wedi'u lleoli yma ond sydd yn gweithio'n agos gyda ni ar sawl lefel - y rhain yw'n cwmnïau cysylltiol.

Os hoffech chi fod yn rhan o'n Cymuned Greadigol, cysylltwch â  Cherry Bernstein (cherry.bernstein@chapter.org) neu ffoniwch 029 2035 5666.

 

Film Hub Wales

The Printhaus

BAFTA Cymru

Cardiff Community Music School

Theatr Iolo

 

This page is being updated.

Amdanom Ni