Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Amdanom Ni

Swyddi A Chyfleoedd

Swyddi A Chyfleoedd

Tywyswyr Gwirfoddol Chapter

Mae ein gwirfoddolwyr yn griw gwych o bobl sy'n dod o bob math o gefndiroedd, ond yn rhannu un peth cyffredin – maen nhw'n angerddol am Chapter a'r hyn rydyn ni'n ei wneud. Maen nhw hefyd wrth eu boddau â phrofiadau newydd a chroesawu pobl i'r adeilad. Mae ein gwirfoddolwyr yn ein helpu â phob math o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n gwneud cyfraniad hollbwysig i weithrediad dydd i ddydd canolfan gelfyddydau brysur. I ddiolch am eu gwaith, rydyn ni'n cynnig llawer o gyfleoedd gwych – gweld perfformiadau theatr a dangosiadau ffilm am ddim, cael hyfforddiant, ac yn bwysicach oll, dod yn rhan o gymuned Chapter.

Os oes diddordeb gennych chi mewn dod yn wirfoddolwr yn Chapter, llwythwch y ffurflen gais a'r wybodaeth i lawr.

Cyflwynwch eich ffurflen gais i cherry.bernstein@chapter.org erbyn 5yh dydd Llun 20 Ionawr.

Noder: rhaid bod dros 18 oed

Amdanom Ni