Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Amdanom Ni

Swyddi A Chyfleoedd

Swyddi A Chyfleoedd

Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru (Rhan Amser)

32 awr yr wythnos
12 mis Dyletswyddau a Chyfrifoldebau
Graddfa Cyflog: £25,399 pro-rata

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi dros 195 brosiectau sinema cyffrous, gan gyrraedd dros 388,000 o aelodau cynulleidfa.


Diben y Swydd

Fe fydd y Swyddog Marchnata yn cefnogi Canolfan Ffilm Cymru i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer sinema annibynnol Prydeinig ac annibynnol ledled Cymru, trwy farchnata Canolfan Ffilm Cymru a phrosiectau aelodau mewn dulliau wedi’u targedu ac arloesol, gan gynnig mwy o gyrhaeddiad a mynediad newydd i grwpiau wedi’u tan wasanaethu.
Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho isod neu trwy gysylltu gyda apply@chapter.org

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau 9.00am dydd Llun 2il Mawrth
Cynhelir cyfweliadau Dydd Gwener 6ed Mawrth

 

Amdanom Ni