Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Amdanom

Canolfan Ffilm Cymru

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy darparurhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Mae Chapter yn falch o fod yn Sefydliad Arweiniol ar gyfer Canolfan Ffilm Cymru.

Amdanom