Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Amdanom

Dysgu

Mae Chapter yn darparu amrywiaeth ddatblygol o gyfleoedd ar gyfer pobl o bob oed i ddysgu, cyfranogi, ac ymwneud â holl agweddau ar ein rhaglen.

Rydym yn trefnu amrywiaeth uchelgeisiol o weithgareddau, o drafodaethau’n dilyn dangosiadau ffilm i weithdai plant, o grwpiau trafod i gyrsiau arbenigol. Rydym hefyd yn cynnal cannoedd o ddosbarthiadau bob mis, o ddawnsio bale ac ysgrifennu creadigol i dylino babanod a cherddoriaeth ‘monkey music’. Mae'r rhaglen Dosbarthiadau a Gwethdai yma

Amdanom