Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Amdanom

Dosbarthiadau a Gweithdai

Rydyn ni’n cynnig ystod anhygoel o ddosbarthiadau yma– o Gerddoriaeth Mwnci i fabanod i Lindy Hop, bale a tap, dosbarthiadau actio Cymraeg i bobl ifanc, ac ystod o hyfforddiant crefft ymladd i bobl o bob oed. 

Mae llwyth o bethau i’ch difyrru chi a’ch teulu, ac os ydych chi’n gollwng rhywun mewn dosbarth, beth am aros o gwmpas i ymlacio yn ein caffi bar a defnyddio’r cysylltiad di-wifr, neu wylio ffilm? 

I weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael ar hyn o bryd, llwythwch y wybodaeth i lawr yma. 

Mae pob un o'r dosbarthiadau a restrir isod yn cael ei gynnal yn Chapter yn wythnosol. Cysylltwch â'r person perthnasol am fwy o fanylion. 

Neu, os oes gennych ddiddordeb mewn cysylltu â’n tîm i drefnu dosbarth, gallwch e-bostio  

hires@chapter.org. 

Lawrllwytho dosbarthiadau yn Chapter 

 

Amdanom