Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Amdanom

Gardd Gymunedol

Mae llawer o gyfleoedd i ymuno â ni yn yr ardd neu gynorthwyo gyda'n gwenyn drwy sesiynau galw heibio wythnosol a digwyddiadau rheolaidd. Os ydych chi wrth eich boddau'n dyfrio a chwynnu, bydd lle arbennig i chi yn ein calonnau.

Rydyn ni'n gweithio hefyd gyda llawer o ysgolion a grwpiau sy'n dod i dorchi llewys (mae casgliad gwych o declynnau garddio i blant ganddon ni) neu i ddysgu am ein gwenyn (mae gwisgoedd gwenyn i blant ganddon ni hefyd).

Mae llawer o gariad tuag at Ardd Gymunedol Chapter, gyda gweledigaeth ac ysbrydoliaeth criw ymroddedig o wirfoddolwyr, Gerddi Cymunedol Treganna. Mae llawer o wybodaeth am yr ardd ar eu gwefan www.cantoncommunitygardens.co.uk/hafan neu eu tudalen Facebook.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy info@cantoncommunitygarden.co.uk neu ffoniwch ein garddwr cymunedol, Roger Phillips, ar 07704 259159.

Amdanom