Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Amdanom

Swyddi A Chyfleoedd

Swyddi A Chyfleoedd

Mae'r ddalen hon yn dangos ein Swyddi a Chyfleoedd ar gael. Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, gweler isod.

Curadur

Graddfa: £28,959

  • Contract: parhaol (yn amodol ar gyfnod prawf o 6 mis)
  • Oriau: 40 awr yr wythnos (TOIL). Bydd rhywfaint o waith ar y penwythnosau a gyda’r nos yn angenrheidiol.
  • Adran: Rhaglen
  • Yn atebol i: Cyfarwyddwr Rhaglen / Dirprwy Gyfarwyddwr

Diben y Swydd

Bydd y Curadur yn gweithio gyda’r Cyfarwyddwr Rhaglen i wireddu rhaglen uchelgeisiol o weithgarwch celfyddydau byw a gweledol yng nghanolfan gelfyddydau glodwiw Chapter, ynghyd â gweithgarwch a gaiff ei gynhyrchu a’i gyflwyno mewn mannau eraill.

Maen nhw’n aelod allweddol o dîm y rhaglen, ac yn gweithio gyda rheolwyr ffurfiau eraill ar gelfyddyd i ddarparu rhaglen gydlynol ar draws y ganolfan sy’n gyson â’r strategaeth artistig gyffredinol.

Am disgrifiad swydd, gweler isod. 

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, gweler dogfennau isod ac anfon e-bost i: apply@chapter.org 

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 14 Gorffennaf 9am

Dyddiad Cyfweliad: 22 Gorennaf


Cogydd

Graddfa: £22,000

  • Adran: Masnachu Chapter
  • Oriau gwaith: Rydyn ni’n derbyn ceisiadau am oriau llawn amser neu ran amser. Rydyn ni’n cynnig ymagwedd hyblyg tuag at amgylchedd gweithio hyblyg. Mae sifftiau cynnar, sifftiau gyda’r nos ac ar benwythnosau yn rhan o’r swydd
  • Lleoliad: Cegin Chapter
  • Yn adrodd i: Prif Gogyddion

Diben y Swydd 

Bod yn rhan o dîm o gogyddion yng nghegin Chapter, sy’n ymroddedig i ddarparu bwydlen gost-effeithiol o ansawdd uchel ar gyfer y caffi bar a’r gwasanaeth lletygarwch. Fel rhan o’r tîm, byddwch yn ymdrechu’n barhaus am ragoriaeth, yn cynnal amgylchedd glân a diogel, yn helpu i gyrraedd lefelau elw targed, yn rheoli gwastraff ac yn helpu i gynnal y safonau uchaf o hylendid cegin.

Am disgrifiad swydd, gweler isod. 

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, gweler dogfennau isod ac anfon e-bost i: apply@chapter.org 

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: Parhaus

 

Amdanom