Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni’n cau ddydd Gwener, 4 Rhagfyr 6pm. Darllenwch ein datganiad yma.

Amdanom

Swyddi A Chyfleoedd

Swyddi A Chyfleoedd

Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru (Canolfan Ffilm Cymru)

  • Rhan amser - 32 awr yr wythnos
  • 12 mis dyletswyddau a chyfrifoldebau
  • Graddfa Cyflog: £25,399 pro-rata

Diben y Swydd
Datblygu ymwybyddiaeth Cynulleidfaoedd a’r diwydiant o ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig. Fe fydd deiliad y swydd yn gweithio gyda’r sector sgrin yng Nghymru i ddatblygu Cynulleidfaoedd newydd a chynaliadwy ar gyfer ffilmiau Cymreig, archwilio data perfformiad ffilmiau, technegau marchnata a digwyddiadau fydd yn ychwanegu gwerth i ryddhau’r ffilm. Cefnogir y swydd hon gan gyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho isod. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses o wneud cais cysylltwch os gwelwch yn dda gyda apply@chapter.org

Ni fyddwn yn gallu cyfarfod gydag ymgeiswyr unigol cyn y cyfweliad.

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 9am Dydd Llun 14eg Rhagfyr
Cynhelir cyfweliadau: Dydd Gwener 18fed Rhagfyr
 

Am Ganolfan Ffilm Cymru
Mae Canolfan Ffilm Cymru (CFfC) yn dathlu sinema. Rydym yn cefnogi cyrff sy’n dangos ffilmiau – o wyliau ffilmiau i gymdeithasau a chanolfannau celfyddydau cymysg. Wrth gyd-weithio gyda dros 315 o arddangoswyr ein bwriad ydy cynnig y ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol gorau i bob cynulleidfa ar draws Cymru a’r DU.

Rydym yn rhan o rwydwaith wyth canolfan yn y DU a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru.

Rydym hefyd yn falch o arwain strategaeth Sinema gynhwysol y DU ar ran BFI FAN.

Amdanom