Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau Chapter. Mae ganddon ni lawer o ddigwyddiadau, ffilmiau, perfformiadau, ac arddangosfeydd ar eich cyfer chi yn ystod y misoedd nesaf. Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i gael diweddariadau, newyddion a rhestriadau sioeau yn syth i’ch mewnflwch.

Amdanom

Swyddi A Chyfleoedd

Swyddi A Chyfleoedd

Mae'r ddalen hon yn dangos ein Swyddi a Chyfleoedd ar gael. Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, gweler isod. Dychwelwch y ceisiadau wedi'u llenwi (yn cynnwys Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal) i: apply@chapter.org

 

Cynorthwyydd Gweinyddol Cyllid ac Adnoddau Dynol
Adran: Cyllid
Oriau gwaith: 40 awr yr wythnos
Cyflog: £24k i £25k

Diben y Swydd
Y Cynorthwyydd Cyllid sy’n gyfrifol am gynnal cyfriflyfrau prynu a gwerthu Chapter, a chynorthwyo’r ymgynghorydd Adnoddau Dynol gyda gwaith gweinyddol.

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 12noon, Dydd Mawrth 4 Hydref, 2021
Cynhelir cyfweliadau: Dydd Mawrth 12 Hydref, 2021

 

Prif Gogydd 
Adran: Caffi Bar
Oriau gwaith: 40 awr yr wythnos

Diben y Swydd
Y Prif Gogydd fydd yn gyfrifol am waith rheoli dydd i ddydd y gegin, er mwyn darparu bwydlen o ansawdd uchel sy’n gost-effeithiol ar gyfer y gwasanaeth lletygarwch a’r caffi bar. 

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 12noon, Dydd Mawrth 19 Hydref

 

Mae'r ffurflennu yma wedi cael eu gwneud yn fwy ar gyfer hygyrchedd.

Amdanom