Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Amdanom

Swyddi A Chyfleoedd

Swyddi A Chyfleoedd

Mae'r ddalen hon yn dangos ein Swyddi a Chyfleoedd ar gael. Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, gweler isod.

CLYWCH NI - MENTOR CREADIGOL 

Diben y Swydd: cefnogi artistiaid a phobl greadigol sydd â diddordeb, a dod o hyd i bobl sydd wedi’u heithrio’n flaenorol yn eu cymunedau

Ffi mentor creadigol: £200 y dydd
Diwrnodau dan gontract: 40 (30 yng Ngham 1; 5 yng Ngham 2, a 5 yng Ngham 3)
Dyddiad cau: Dydd Gwener 25 Chwefror, canol dydd

Mynediad: cefnogir y prosiect gan gronfa mynediad. Byddwn ni’n trafod eich gofynion penodol gyda chi, ac yn rhoi cymorth mynediad priodol i chi allu cyflawni’r gwaith a gontractiwyd. Byddwn ni hefyd yn darparu cymorth mynediad ar gyfer unrhyw gyfarfodydd angenrheidiol, ac ar gyfer digwyddiadau rhwydweithio yn eich rôl fel mentor creadigol.

Mae’r alwad yma ar gyfer pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw yn unig. Does dim angen ffurflen gais safonol ar gyfer y swydd yma. I gael manylion sut i wneud cais, lawrlwythwch y ddogfen Galwad isod. Os oes gennych ddiddordeb ond eich bod am ddysgu mwy, neu os oes gennych gwestiynau ynghylch a yw’r cyfle yma’n addas i chi, rydyn ni’n hapus i drafod. Anfonwch e-bost at hearweare@chapter.org ac fe gysylltwn ni gyda chi.

 

Amdanom