Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Amdanom

Swyddi A Chyfleoedd

Swyddi A Chyfleoedd

Mae'r ddalen hon yn dangos ein Swyddi a Chyfleoedd ar gael. Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, gweler isod.

 

 


 

Cynorthwyydd Oriel Achlysurol

  • Gradd: £9.90 p/hr
  • Adran: Rhaglen: Celfyddydau Gweledol
  • Oriau: Oriau achlysurol, pan fydd yr arddangosfa ar agor yn unig
  • Yn atebol i: Curadur
  • Yn gyfrifol am: Dim cyfrifoldebau rheoli llinell

Diben y swydd:

Mae ein Cynorthwywyr Oriel yn chwarae rhan allweddol yn sicrhau bod cynulleidfaoedd ein harddangosfeydd yn cael profiad cadarnhaol wrth ymweld â Chapter, a’r oriel yn benodol.

Prif rôl y Cynorthwywyr Oriel yw bod yn groesawgar i ymwelwyr ac annog trafodaeth fywiog a diddorol am yr arddangosfeydd, a rhannu gwybodaeth gyd-destunol, artistig, a hanesyddol am y gwaith celf sydd yno.

Mae Cynorthwywyr Oriel hefyd yn gyfrifol am ddiogelwch y cyhoedd pan fyddan nhw yn yr oriel, ac am warchod a chadw gwaith celf yn ddiogel ar y safle pan fyddan nhw yn ein meddiant. Fel rhan allweddol o’r tîm, mae gofyn i Gynorthwywyr Oriel gefnogi gwaith cyffredinol yr Adran Celfyddydau Gweledol pan fydd angen.

Am disgrifiad swydd, gweler isod

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, gweler dogfennau isod ac anfon e-bost i: apply@chapter.org 

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 9yb, dydd Mawrth 29 Tachwedd


 

Goruchwylydd Sifft

  • Gradd: £10.40 yr Awr
  • Adran: Masnachu Chapter
  • Oriau: Rydyn ni’n derbyn ceisiadau am oriau llawn amser neu ran amser. Rydyn ni’n cynnig ymagwedd hyblyg tuag at amgylchedd gweithio hyblyg. Mae sifftiau cynnar, sifftiau gyda’r nos ac ar benwythnosau yn rhan o’r swydd.
  • Yn atebol i: Rheolwr y Caffi Bar
  • Yn gyfrifol am: Tîm Blaen y Tŷ

Diben y swydd:

Rheoli tîm y caffi bar yn ystod cyfnodau gwasanaeth, gan sicrhau gwasanaeth effeithlon a chwrtais a bod y caffi bar yn rhedeg yn esmwyth a bod yr holl dasgau’n cael eu cwblhau.

Am disgrifiad swydd, gweler isod

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, gweler dogfennau isod ac anfon e-bost i: apply@chapter.org 

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 9yb, dydd Mawrth 29 Tachwedd

 

Amdanom