Amodau a Thelerau CL1C

1. Mae Cerdyn CL1C Chapter yn cael ei rhoi gan Chapter Caerdydd Cyf., ac mae’n parhau yn eiddo iddynt a hwy sy’n cadw’r hawl i ddiddymu’r cerdyn unrhyw bryd, neu i newid, diwygio neu ddod â chynllun Cerdyn CL1C i ben yn ddirybudd.

2. Mae Chapter yn hawl i amrywio’r pwyntiau a roddir am bryniadau cymwys.

3. Ni ellir defyddio pwyntiau i brynu’r nwyddau y mae pwyntiau wedi’u rhoi amdanynt.

4. Yn achos ad-daliadau, bydd pwyntiau’n cael eu hail-gredydu i’ch Cerdyn CL1C yn ôl disgresiwn Chapter. Ni roddir ad-daliadau mewn arian parod dan yr amgylchiadau hyn.

5. Gellir hepgor unrhyw gynnyrch o’r cynllun yn ôl disgresiwn Chapter. 

6. Ni fyddwch yn gymwys i gael pwyntiau am nwyddau y byddwch yn defnyddio pwyntiau i dalu amdanynt.

7. Gellir cyfnewid pwyntiau am docynnau sinema neu theatr neu eitemau eraill sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun yn unig ac nid oes iddynt werth ariannol .

8. Nid yw’r Cerdyn CL1C yn caniatáu i bwyntiau gael eu defnyddio fel rhandaliad. Mae angen y nifer llawn o bwyntiau a bydd y rhain yn cael eu didynnu o’r cyfanswm ar eich cerdyn.

9. Os na fyddwch wedi defnyddio eich Cerdyn CL1C Chapter ar gyfer unrhyw drafodian am gyfnod o fwy na 365 diwrnod byddwch yn colli’r holl bwyntiau.

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×