Lleoliad: Blwch Golau
Dyddiad: dydd Mercher 9 Hydref - dydd Llun 30 June

NEGES BWYSIG

You can enjoy the content we have for this event but you can no longer book online for this event.

Andy Fung: Tech Waves

Blwch Golau

Mae gan Andy Fung arddull ddarluniadol unigryw sy'n cyfuno egwyddorion swrealaeth â dogn helaeth o ddiwylliant pop. Yn rhydd a chwareus, mae ei weithiau iwtopaidd, graffig, yn ymddangos ar gynfasau ond maent hefyd yn ymddangos, yn fwy annisgwyl, ar ffurf paentiadau uniongyrchol ar fur. Fel graffiti, mae'r rhain yn gwrthsefyll prosesau masnachol ac yn para tan i rywun baentio drostyn nhw.

Ond mae hi'n anos diffinio'r sffêr sy'n ffynhonnell i'r gweithiau hyn. Graffiti go iawn, darluniau gwyddonias, celfyddyd ffantasi, cartwnau, dylunio graffeg a diwylliant cerddoriaeth a chlybio, ynghyd â'r hyn sy'n organig ym myd natur - caiff y cyfan ei hidlo trwy isymwybod yr artist. Mae ei waith ar adegau yn teimlo'n ddyfodolaidd, yn fath o gelfyddyd y gellid ei dychmygu'n rhan o ffilm wyddonias, wedi'i gosod mewn dyfodol lle mae'r cysylltiad â'r gorffennol wedi'i rwygo neu'n ddim ond atgof annelwig. 

Ar gyfer ei gomisiwn gyda Chapter, mae Andy wedi creu gwaith safle-benodol - màs o siapiau a ffurfiau wedi'u rendro'n fanwl, sy'n dod i'r amlwg fel tonnau seicedelig o dwll du. Bydd y gwaith i'w weld ar y blwch golau tan 31 Mawrth 2014.

Ynglŷn â'r artist

Cwblhaodd Andy radd BA yn Ysgol Celfyddyd a Dylunio Falmouth a gradd MA yn UWIC, Caerdydd, lle mae e bellach yn byw ac yn gweithio.

Mae ei brosiectau diweddar yn cynnwys 'Piano Customisation', Oriel Marburae, Macclesfield, 'Chasing the Line', Mello Mello, Lerpwl (y ddau yn 2013), 'Artist Cymreig y Flwyddyn', Neuadd Dewi Sant, Caerdydd (2012) a chomisiwn safle-benodol yn The Boiler House, Caerdydd (2011). Bydd arddangosfa unigol o'i waith yn agor yn Oriel UNI.ART, Gothenburg, Sweden ym mis Tachwedd 2013, ac mae e'n gweithio ar hyn o bryd gyda DEBUT Contemporary, Llundain, y DG.

Ar y cyd â'i waith celfyddydol, mae Andy yn aelod o No Thee No Ess. Rhyddhawyd eu halbwm, 'Spring Dawn Glow' eleni, ac fe ryddhawyd trydydd albwm ei brosiect solo, Cymbient, 'I Saw Energy' (Folkwit Records), ym mis Mawrth 2013.

 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×