Arlwyo

Mae ein caffi yn cynnig nifer o ddewisiadau arlwyo blasus ar gyfer eich digwyddiad, ac rydym yn fwy na pharod i drafod bwydlenni arbennig ac anghenion dietegol. Gan ddefnyddio cynnyrch lleol ffres pryd bynnag mae hynny’n bosibl, mae ein Caffi Bar wedi sefydlu enw da yng Nghaerdydd am ansawdd, gwasanaeth a phrisiau fforddiadwy. Gweler y tudalennau ar wahân am fanylion y pecynnau arlwyo amrywiol. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion yn y ‘Dogfennau i’w llwytho i lawr’ ar y dde.

Noder: Nid yw’n bosibl dod ag arlwyaeth allanol i mewn i Chapter. 

 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×