Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

  • CY
  • Belief System Caerdydd

BELIEF SYSTEM CAERDYDD

Gosodwaith trochol yw BELIEF SYSTEM a wnaed â channoedd o recordiadau llais o gredoau pobl, a gasglwyd gan drigolion ledled Caerdydd. Bydd y prosiect, a grëwyd gan Theatr Ranters yn Awstralia, yn cael ei gyflwyno yma yn Chapter yn haf 2023.

Bydd y credoau, a glywir gan bob oed, gallu, iaith, a chefndir cymdeithasol a diwylliannol, yn cael eu plethu’n glytwaith sain a fydd yn cael ei glywed drwy gyfres o seinyddion a fydd yn hongian yn y gofod. Gyda chredoau’n amrywio o’r dwys i’r dibwys, yr ysbrydol a’r athronyddol i’r hynod bersonol, mae’r gwaith yn siarad â’r foment fel capsiwl amser, gyda phob cred yn cyffwrdd â hanes, naratif, teimlad, ac yn gweithredu fel sylwebaeth ar y beunyddiol.

I bwysleisio natur fyrhoedlog credoau, a gydag ysbrydoliaeth gan y drudwy’n heidio, bydd y credoau’n teithio drwy’r seinyddion gan heidio ar adegau, ac weithiau fel pe baent yn cael eu chwythu’n ysgafn ar yr awel. Bydd symudiad y sain yn cael ei sbarduno gan ddata a gesglir gan orsaf dywydd fydd ar do’r adeilad.

Gan symud drwy’r gofod, bydd ymwelwyr yn cael profiad o fod wedi’u hamgylchynu gan y credoau symudol, ynghyd â phrofi eiliadau o lonyddwch sy’n caniatáu ar gyfer cysylltiad agos. Gallwch ryngweithio gyda’r gwaith drwy recordio eich credoau eich hunan a fydd yn dod yn rhan o’r gwaith. Mae credoau’n bwydo credoau, ac mae’r prosiect yn esblygu dros gyfnod y gosodwaith.

CYFLWYNO EICH CREDOAU

Gallwch gymryd rhan yn y prosiect cyffrous yma trwy lawrlwytho BELIEF SYSTEM ARWEINIAD cyflwyno ffeiliau sain o'ch credoau trwy e-bostio submissions@chapter.org 

Darllenwch y canllawiau atodedig yma cyn cyflwyno eich ffeiliau.

I gael rhagor o wybodaeth neu os oes gennych gwestiynau, anfonwch e-bost at Alice.Rush@chapter.org.