Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

  • CY
  • BFI Japan

BFI Japan 2021 | 30 Hydref - 9 Rhagfyr 

Yr hydref yma, mewn cydweithrediad â’r BFI, rydyn ni’n cyflwyno rhagflas hyfryd o glasuron Japaneaidd sy’n arddangos mudiadau pwysig yn ystod canrif o ffilm o wlad sy’n gyfoeth o hanes a diwylliant. O Samurai i Arswyd, Kabuki i’r Teulu, dewch i archwilio detholiad o ffilmiau gan rai o’r gwneuthurwyr ffilmiau gorau erioed.

O ffilmiau epig Samurai, i ddramâu domestig grymus, dewch i ddathlu can mlynedd o sinema Japaneaidd.