Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
  • CY
  • BFI Musicals CY

BFI Musicals!  |  tan Ionawr 2020

Yn canu ac yn dawnsio'r holl ffordd i Chapter, mae Sioeau Cerdd Sefydliad Ffilm Prydain! yn dathlu'r profiad gorfoleddus ac emosiynol a rennir wrth wylio ffilmiau cerdd; gan ddod â'r sêr mwyaf, y golygfeydd mwyaf eiconig, a'r caneuon gorau i ganu a dawnsio iddynt yn ôl ar y sgrin fawr.

Mae Sioeau Cerdd Sefydliad Ffilm Prydain! yn ddathliad o sioeau cerdd ar y sgrin dan arweiniad Sefydliad Ffilm Prydain, Swyddfa Annibynnol y Sinema, a Chanolfan Ffilm Canolbarth Lloegr ar ran Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm Sefydliad Ffilm Prydain, gyda chefnogaeth gan gyllid y Loteri Genedlaethol.