Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

  • CY
  • BFI Musicals CY

BFI Musicals!  |  tan Ionawr 2020

Yn canu ac yn dawnsio'r holl ffordd i Chapter, mae Sioeau Cerdd Sefydliad Ffilm Prydain! yn dathlu'r profiad gorfoleddus ac emosiynol a rennir wrth wylio ffilmiau cerdd; gan ddod â'r sêr mwyaf, y golygfeydd mwyaf eiconig, a'r caneuon gorau i ganu a dawnsio iddynt yn ôl ar y sgrin fawr.

Mae Sioeau Cerdd Sefydliad Ffilm Prydain! yn ddathliad o sioeau cerdd ar y sgrin dan arweiniad Sefydliad Ffilm Prydain, Swyddfa Annibynnol y Sinema, a Chanolfan Ffilm Canolbarth Lloegr ar ran Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm Sefydliad Ffilm Prydain, gyda chefnogaeth gan gyllid y Loteri Genedlaethol.