Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau Chapter. Mae ganddon ni lawer o ddigwyddiadau, ffilmiau, perfformiadau, ac arddangosfeydd ar eich cyfer chi yn ystod y misoedd nesaf. Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i gael diweddariadau, newyddion a rhestriadau sioeau yn syth i’ch mewnflwch.

Bwyd & Diod

Archebu Bwrdd

Rydyn ni'n gwybod y bydd rhai ohonoch chi am allu galw heibio pan fydd yr awydd am ein byrgyr blasus neu goffi ewynnog yn codi, ac fe wnawn ni'n gorau i groesawu ymweliadau heb archebu, ond yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni'n annog yn erbyn hyn. Dylech archebu ymlaen llaw pan fo'n bosib. Dylech nodi na chaniateir mwy na 6 person i bob archeb (mae hyn yn cynnwys plant), a bydd angen archebu'r byrddau awyr agored ymlaen llaw hefyd.

Sut i archebu bwrdd:

Ar-lein

Gallwch archebu bwrdd i gael bwyd a/neu ddiod ar-lein yma.

Please note, if your desired time is unavailable in the drop down selection, we're fully booked.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi neu os oes gennych ymholiadau, mae croeso i chi anfon e-bost at ein staff cyfeillgar yn y Caffi Bar drwy reservation@chapter.org. Fel arall, os hoffech siarad ag aelod o’r tîm, ffoniwch 029 2035 5664.

Bwyd & Diod