Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni’n agor! Digwyddiadau ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar. Mae manylion yr hyn dylech ei ddisgwyl ar gael yma. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch. 

 

Bwyd & Diod

Archebu Bwyd & Diod

Bydd modd archebu a thalu am eich bwyd a diod ar-lein. Dilynwch y cyfarwyddiadau syml ar eich bwrdd. Does dim angen lawrlwytho ap.

Petai'n well ganddoch chi archebu gydag aelod o staff, mae hynny'n iawn hefyd! Rhowch wybod i ni, ac fe gymerwn ni eich archeb a thaliad di-gyswllt wrth y bwrdd.

Bydd bwyd a diod yn cael ei weini i'ch bwrdd.

Bwyd & Diod