Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Bwyd & Diod

Bwydlen

O’n byrgyrs planhigion a chig poblogaidd, i ffefrynnau tymhorol fel Cawl Cig Oen, a bwrdd du o brydau arbennig amrywiol, rydyn ni’n hyderus y byddwch chi’n mwynhau ein bwyd cartref swmpus. 

I weld y fwydlen, cliciwch yma, neu gweld isod.

 

 

Bwyd & Diod