Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Bwyd & Diod

Bwydlen

Mae ein bwydlen newydd yn cynnwys llawer o'ch ffefrynnau yn Chapter, gan gynnwys brecwast poeth swmpus, byrgys cig eidion neu blanhigion blasus, powlenni salad lliwgar, a brechdanau bendigedig. Rydyn ni hefyd wedi ychwanegu rhai prydau tymhorol, fel Powlen Tortila Jerk a phrydau Canoldir a Groegaidd blasus, rydyn ni’n gwybod y byddwch chi wrth eich boddau â nhw! 

I weld y fwydlen, cliciwch yma, neu gweld isod.

Bwyd & Diod