Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni’n agor! Digwyddiadau ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar. Mae manylion yr hyn dylech ei ddisgwyl ar gael yma. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch. 

 

Bwyd & Diod

Arcehbu Bwrdd

Mae ein bwydlen newydd yn cynnwys llawer o'ch ffefrynnau yn Chapter, gan gynnwys brecwast poeth swmpus, byrgys cig eidion neu blanhigion blasus, powlenni salad lliwgar, a brechdanau bendigedig. Rydyn ni hefyd wedi ychwanegu rhai prydau tymhorol, fel platiad yr aradwr a phrydau Indiaidd a Groegaidd blasus, rydyn ni’n gwybod y byddwch chi wrth eich boddau â nhw! 

Gweld bwydlen

 

(V) Llysieuol   (Ve) Fegan   (GF) Di-glwten   (N) Cynnwys cnau


Brecwast
9am - 11.30am, Llun - Sul​

Brecwast Chapter £8
Selsig y cigydd, cig moch rhesog, wy maes wedi'i ffrio, madarch, hash brown, ffa pob, tost.

Brecwast llysieuol Chapter £8 (V) 
Haenau halwmi, selsig llysieuol cartref, wy maes wedi'i ffrio, madarch, hash brown, ffa pob, tost.

Brecwast Chapter Figan £7.50 (VE) 
Homemade veggie sausage, sautéed spinach, mushrooms, grilled tomato, hash browns, baked beans, toast.

Ffa Sbaen £7 
Ffa pob cartref â blas mwg gyda Chorizo, ar dost surdoes.
Ychwanegwch wy wedi’i ffrio neu wedi’i botsio am £

Eog ac Wyau £7
Eog wedi’i fygu gydag wyau wedi’u sgramblo, cennin syfi ffres a lemwn, ar dost surdoes.

Tost California £6 (V) 
Tomatos a phupur rhost, afocado ffres wedi’i sleisio, pesto dail roced a chnau cyll,
tost surdoes. *ar gael yn figan
Ychwanegwch wy wedi’i ffrio neu wedi’i botsio am £1

Ar dost –
Wyau, unrhyw ffordd £5 (V)
Ffa pob Heinz £4 (VE)
Madarch castan, garlleg a pherlysiau ffres £4.50 (VE)

Uwd a mêl - £3 (V)
Gyda llaeth o'ch dewis

Tost a jamiau - £2.50 (V) (Figan a Di-glwten ar gael)

Cacen de gyda menyn £2.50

Freshly baked pastry £1.50

 


Cinio
11.30am – 4pm, Llun - Sadwrn

BRECHDANAU ARBENNIG
Gweinir gyda salad ochr

Croque Madame Cymreig £8 (V)
Brechdan gaws a chennin boeth wedi'i gwasgu, gyda chaws pob ac wy wedi'i ffrio ar ei phen  

Tosti Caws Figan a Siytni £6 (VE) 
Brechdan boeth wedi’i gwasgu gyda chaws figan a siytni tomato

Po'Boy Corgimwch Cajun £8 
Corgimychiaid wedi’u ffrio â sbeisiau cajun, darnau letys, afocado, mayo leim a chipotle, coriander ffres, mewn bara Ffrengig crystiog 

Brechdan Reuben Pastrami  £7 
Pastrami, Swiss cheese, sauerkraut, pickles & Chapter sauce on toasted sourdough

Brechdan Clwb Iâr, Cig Moch ac Afocado £7 
Brechdan dair haen, cyw iâr, cig moch rhesog wedi’i fygu, caws y Swistir, afocado, letys gem bach, tomato, a saws Chapter ar fara wedi’i dostio

Caws Gafr a Chnau Ffrendgig gyda mêl £8 (V) (N)
Brechdan agored, caws gafr cynnes, cnau Ffrengig crensiog a mêl ar fara ciabatta wedi’i grilio

Eog Chaws meddal £8 
Brechdan agored, caws meddal, eog wedi’i fygu, caprau, lemwn a berwr dŵr  

Brechdan Bysedd Pysgod £10
Bysedd pysgod cartref, saws tartar y tŷ, sglodion cartref 

TATEN BOB WEDI’I PHOBI DDWYWAITH A’I STWFFIO
Gweinir gyda salad ochr

 • Cig moch a thri chaws £6
 • Caws Cheddar a shibwns £6 (V) *caws figan ar gael 
 • Cyw iâr byffalo, caws, a saws caws glas £7
 • Chorizo, tomato heulsych a phupur wedi’i rostio ar y tân, gyda chaws £7
 • Taten Morgannwg – caws a chennin, gyda Chaws Pob Cymreig £7 (V)

 


Drwy'r Dydd
Canol dydd - 8.30pm (4pm Sul), Llun - Sul

Byrgyr Cig Eidion y Tŷ £10.50
Pati cig eidion, saws byrgyr, letys, tomato, winwns a phicl mewn bynsen brioche, gyda sglodion.
Ychwanegu caws £1, ychwanegu cig moch rhesog £1

Byrgyr Cyw Iâr Corea wed'i ffrio £11
Clun cyw iâr wedi’i ffrio â briwsion Panko, saws Corea, colslo kimchi, bynsen brioche, sglodion. 

Byrgyr Planhigion Moving Mountains £10 (VE)
Pati planhigion, saws byrgyr, letys, winwns a phicl, bynsen brioche , sglodion. Ychwanegu caws £1

POWLENAID SALAD CHAPTER £7
Dewis o salad ffres bob dydd. Ychwanegu:

 • Cyw iâr wedi’i farinadu a’i grilio £2 (GF)
 • Eog wedi'i fygu gyda lemwn a chennin syfi ffres £2.50 (GF)
 • Caws gafr cynnes gyda mêl £2 (GF)(V)
 • Ffriter ffa cymysg, india-corn, a phupur coch £2 (GF) (VE)

Linguine Pesto Cnau Cyll £10 (V)(N)
Pesto cartref dail roced a chnau cyll, tomato heulsych, siafins parmesan, bara garlleg

PRYDAU ARBENNIG – PYSGODYN Y FARCHNAD – gofynnwch i’r staff beth yw pysgodyn y dydd

Stêc Rymo Cymreig 8oz £16 (GF)
Stêc rymp Gymreig, wedi’i choginio’n ganolig-amrwd, chimichurri yr Ariannin, sglodion cartref

Thali Indiaidd (GF)
Reis basmati, thoran ffa gwyrdd, samosa, salad winwns, raita mintys a chiwcymbr, picl, popadom, a’ch dewis o’r cyris canlynol -

 • Cyw iâr £11
 • Blodfresych rhost £10 (V) *ar gael yn figan
 • Corgimychiaid Mawr £12

Platiad yr Aradawr £8
Caws Cymreig, siytni winwns cartref, winwns wedi’u piclo, cornichons, ham wedi’i sleisio, salad, a bagét ffres wedi’i phobi

-------------------------

Platiau bach ac ochr

SGLODION £3 (GF)(VE)

SALAD OCHR £3 (GF)(VE)

SGLODION TATWS MELYS, mayo garlleg £4.50 (GF)(VE)

SALAD CAWS BWRATA AC OREN GWAED, hadau coriander ac olew olewydd £7

SGLODION HALWMI, saws tahini, dukkah, pomgranad £6 (GF)(V)(N)

CREISION NACHO, salsa, jalapeños, caws, hufen sur £6 (GF)(V)

SGLODION SGLYFAETHUS, cig moch, jalapeños, caws, hufen sur £6 (GF)

CAWL Y DYDD  i'w weld ar fwrdd y prydau arbennig £4 (VE)

OLEWYDD GORDAL £3 (GF)(VE)

-------------------------

Bwydlen y Plant

BRECHDANAU'R PLANT £4 (ar gael tan 4pm)
Ar fara gwyn wedi’i sleisio gyda chreision hallt *bara di-glwten ar gael

 • Ham
 • Tiwna mayo
 • Caws wedi’i gratio
 • Tosti caws

PRYDAU PLANT £5
Gyda sglodion neu salad a phys neu ffa

 • Nygets cyw iâr cartref
 • Selsig porc y cigydd (GF)
 • Selsig llysieuol cartref (GF) (V)
 • Bysedd pysgod cartref

PASTA PLANT £4
Di-glwten ar gael

 • Tomato a basil (VE)
 • Pesto dail roced a chnau cyll (V)(N)

Ychwanegu caws £1
Ychwanegu peli cig cartref £1.50

CHILDRENS THALI (GF)
Reis basmati, raita mintys a chiwcymbr, siyntni mango a’ch dewis o’r cyris canlynol -

 • Cyw iâr £6
 • Blodfresych rhost £5 (V) *ar gael yn figan

SGLODION CAWSLYD  £3.50 (GF)

 


Sunday Roasts
12pm until sold out

Bwyd & Diod