Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Bwyd & Diod

Chwilio am fwrdd

Os ydych chi’n ymweld â’n caffi bar, does dim angen archebu ymlaen llaw. Pan fyddwch chi’n cyrraedd, dewch i mewn a chwiliwch am sedd wag. Cofiwch nad ydyn ni’n cadw byrddau mwyach.

Bydd ein staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol, ac mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb tan eich bod yn eistedd wrth eich bwrdd (mae eithriadau i hyn). Mae glanweithydd dwylo ar gael ledled yr adeilad, ac rydyn ni'n gweithredu trefn lanhau drylwyr. Rydyn ni wedi lleihau ein capasiti. Mae marciau ar y llawr i'ch helpu gyda chadw pellter cymdeithasol a chanfod eich ffordd o gwmpas y gofod.

Bwyd & Diod