Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni’n agor! Digwyddiadau ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar. Mae manylion yr hyn dylech ei ddisgwyl ar gael yma. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch. 

 

Bwyd & Diod

Croeso nôl: Bwyd & Diod

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gael eich croesawu chi'n ôl ar 26 Ebrill!

Mae ganddon ni fwydlen dymhorol flasus newydd, ac rydyn ni wedi gwneud rhai gwelliannau i’n gofodau awyr agored, felly gallwch fwynhau tamaid blasus i’w fwyta a diod ffres yn yr awyr agored. Mae ganddon ni babell hyfryd o flaen yr adeilad, a seddi ychwanegol dan do yn ein gardd gwrw. Mae gwresogyddion patio ar gael yn y ddwy ardal i’ch cadw’n gynnes ac yn glyd pan fydd hi’n oeri – ac mae cysylltiad di-wifr ar gael. Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, ac i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau posib pan fyddwch chi'n ymweld â ni, gofynnwn i chi weithio gyda ni drwy ddilyn ein canllawiau diogelwch.

Oherwydd cyfyngiadau presennol Covid, rydyn ni’n gwneud pethau ychydig yn wahanol y tro yma, felly darllenwch y wybodaeth yma i weld beth sydd angen ei wybod cyn ymweld. Bydd y dudalen yma’n cael ei diweddaru’n rheolaidd, yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth.

Please note, to prepare for re-opening, our takeaway service is unavailable from Sunday 18 April. Takeaway will resume when we re-open on 26 April. 

Bwyd & Diod