Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni’n agor! Digwyddiadau ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar. Mae manylion yr hyn dylech ei ddisgwyl ar gael yma. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch. 

 

Bwyd & Diod

Cyraedd eich bwrdd

Y drysau blaen yw unig fynedfa'r adeilad.

Pan fyddwch chi'n cyrraedd, ewch i'r ddesg flaen lle bydd aelod o'n tîm yn eich croesawu a'ch tywys at eich bwrdd dynodedig.

Bydd ein staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol, a bydd gofyn i chi wisgo gorchudd wyneb tan eich bod yn eistedd wrth eich bwrdd. Mae glanweithydd dwylo ar gael ledled yr adeilad, ac rydyn ni'n gweithredu trefn lanhau drylwyr. Rydyn ni wedi lleihau ein capasiti, ac mae'r byrddau o leiaf 2m oddi wrth ei gilydd. Mae marciau ar y llawr i'ch helpu gyda chadw pellter cymdeithasol a chanfod eich ffordd o gwmpas y gofod.

Bwyd & Diod