Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Bwyd & Diod

Oriau Agor Bwyd & Diod

Dydd Sul - Dydd Mercher: 9am – 10pm, Dydd Iau - Dydd Sadwrn: 9am - 11pm

Caffi: Dydd Llun – Dydd Sul: 9am – 9pm (sylwch, ein bwydlen llawn dim ar gael dydd Llun*)

Bar: Dydd Sul – Dydd Mercher: Canol y dydd – 10pm, Dydd Iau – Dydd Sadwrn: Canol y dydd – 11pm

Rydyn ni’n gweini bwyd ar yr amseroedd canlynol:
• Brecwast: Mawrth – Sul, 9 – 11.30am
• Cinio: Mawrth – Sadwrn,  12 – 2.30pm
• Bwydlen drwy’r dydd: Mawrth – Sadwrn, 12 – 2.30pm & 5 – 8.30pm
• Cinio Sul: 12 – 4pm

* Ar ddydd Llun, rydyn ni’n dal i weini toesenni melys a sawrus, detholiad mawr o gacennau, brechdanau ffres, byrbrydau oer, a’n diodydd poeth ac oer arferol. Rydyn ni’n ymddiheuro am yr anghyfleustra, ac yn gobeithio mai trefniant dros dro fydd hyn.

 

Bwyd & Diod