Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Bwyd & Diod

Oriau Agor Bwyd & Diod

Dydd Llun - Dydd Sul: 8:30am – hwyr

Caffi: Dydd Llun – Dydd Sul: 9am – 9pm (sylwch, ein bwydlen llawn dim ar gael dydd Llun*)

Bar: Sul & Llun 11yb-10yh; Mawrth – Iau 11yb-11yh; Gwener & Sadwrn 11yb-12yb.

Rydyn ni’n gweini bwyd ar yr amseroedd canlynol:
• Brecwast: Mawrth – Sul, 9 – 11.30am
• Cinio: Mawrth – Sadwrn,  12 – 2.30pm
• Bwydlen drwy’r dydd: Mawrth – Sadwrn, 12 – 2.30pm & 5 – 8.30pm
• Cinio Sul: 12 – 4pm

* Yn debyg i lawer o’n cyfoedion yn y diwydiant lletygarwch, rydyn ni’n profi prinder staff. Er ein bod ni’n gwneud popeth gallwn ni i gynnig ein bwydlen lawn bydd ein cegin ar gau ar ddydd Llun. Mae hyn er mwyn i ni allu edrych ar ôl ein tîm llai o staff, a pharatoi ar gyfer yr wythnos i ddod i sicrhau bod ein cynnig o fwyd a diod yn ffres ac yn flasus. Er y bydd ein cegin ar gau ar ddydd Llun, byddwn ni’n dal i weini toesenni melys a sawrus, detholiad mawr o gacennau, brechdanau ffres, byrbrydau oer, a’n diodydd poeth ac oer arferol. 

 

Bwyd & Diod