Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Bwyta Yfed 2

  • CY
  • Bwyta Yfed 2

Bwyta Yfed

Caffi Bar Chapter

Mae ein caffi-bar gwobrwyol wrth galon bywyd Chapter ac mae awyrgylch bywiog a chroesawgar i'w gael yno bob awr o'r dydd, bob dydd o'r wythnos. 

Mae'n lle perffaith i ddod i drafod yr hinsawdd ddiwylliannol dros goffi (neu rywbeth cryfach), i lowcio tamaid blasus cyn digwyddiad neu i eisteddian gyda ffrindiau am gyfnod. Mae llawer o bobl yn manteisio ar ein cysylltiad Wi-fi cyflym, am ddim, ac yn ein defnyddio ni fel swyddfa dros dro neu fan ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol. Mae hyn yn ein plesio ni'n arw.

"Yn ogystal â bwyd blasus, ceir wasanaeth ffrindiol ac effiethlon yn y caffi."
Peter Fowler

Mae ein caffi'n falch o ddefnyddio cymaint o gynhwysion lleol ardderchog â phosib er mwyn sicrhau ein bod yn gweini bwyd o safon ac yn lleihau cymaint ag y gallwn y milltiroedd y mae'n rhaid i gynhyrchion deithio cyn cyrraedd eich plât. Enghraifft dda o hyn yw ein pasta ffres sy'n cael ei gyflenwi gan y Fresh Pasta Company o Gymru - cwmni sydd hefyd yn cyflenwi Fortnum & Mason a'r Mecca hwnnw i garwyr bwyd gourmet, Marchnad Borough yn Llundain. 

Mae prydau llysieuol, fegan, heb glwten a llaeth ar gael bob amser ac mae ein holl ddiodydd poeth yn gynnyrch Masnach Deg. 

 

“Arts events aside, the lovely unpretentious bar is worth a visit in its own right."
Observer Food Monthly

 

Four times voted ‘one of the best places to drink in the UK’ by the Observer Food Monthly Magazine, our bar offers an enviable selection of real ales and German bottled beers. With reasonably priced wines and an inspiring selection of lagers and ciders on tap you’ll soon realise what makes us so popular.

For real beer enthusiasts or just people who love a great night out, you can add to the mix our regular beer festivals, including Oktoberfest.

 

“Only went for the Belgian beer selection but the atmosphere was great and the knowledgable bar staff really helped the enjoyment of the evening"
Trip Advisor User Review

 

Bwyta Yfed 2