Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Bwyta Yfed 2

Brecwast/Brecinio

BRECWAST

Llun — Sadwrn 9.00am–11.30am
Sul 9.30am-11.30am
 
Brecwast Chapter £8.50
Dwy selsig porc a chennin, dau bwdin gwaed, dau wy wedi’i ffrio, dau hash brown, ffa pôb, tomato wedi’i grilio, madarch Portobello, tôst gwyn neu frown
 
Brecwast llysieuol Chapter (V) £8.50
Dwy selsig llysieuol cartref, dau wy wedi’i ffrio, dau hash brown, ffa pôb, spigoglys, tomato wedi’i grilio, madarch Portobello, tôst gwyn neu frown
 
Dim angen cymaint? Beth am un llai – un o bob eitem £6.50
 
Brecwast fegan Chapter (Ve) £7
Dwy selsig llysieuol cartref, dau hash brown, ffa pôb, spigoglys, tomato wedi’i grilio, madarch Portobello, tôst gwyn neu frown
 

Ar dôst

Un haen £4.50 / Dwy haen £5.50
Bloomer gwyn neu frown gyda wyau wedi’u gwneud o’ch dewis chi /Ffa pôb (Ve) /Tomatos wedi’u grilio (Ve) / Madarch (Ve)

Bara di-glwten ar gael
 
Gallwch newid eich tôst ar unrhyw frecwast i surdoes Alex Gooch am 50c
 

Brechdannau brecwast

Un llenwad £4.50 / Dau lenwad £5.50
Bloomer gwyn neu frown. Bara di-glwten ar gael
Cig moch (DF) /Selsig porc a chennin (DF) / Selsig fegan (Ve)/ Wy wedi’i ffrio (DF) / Caws Cheddar (V) / Madarch (Ve) / Sbigogolys (Ve)
 
Uwd £3
Wedi’i wneud gyda llaeth, dywedwch beth hoffech chi
 
Powlen granola premiwm (V) (N) £6
Granola cartref, iogwrt Groegaidd, ffrwythau ffresh a mêl
 
Powlen granola £4
Yn syml, wedi’i wneud gyda iogwrt yn unig
 
 
 
--------------------------
 
 

BRECINIO

 
Llun — Sadwrn 9.00am–2pm
 
Wyau Benedict £8 / Florentine £7 (V) / Royale £9
Ham, sbigoglys neu eog mwg ar dôst surdoes, dau wy wedi’u potsio a hollandaise
 
Frittata (V) £5.50
Surdoes gyda menyn
Bara di-glwten ar gael
 
Crempog cig moch a chnau pecan (N) £8
Crempog dull Americanaidd, cig moch, surop masarn, siwgr a chnau pecan wedi’u malu

 

 

Mae eitemau cinio ar gael Dydd Llun - Dydd Sadwrn o 11:30am

Bwyta Yfed 2