Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

  • CY
  • Bwyta & Yfed

Bwyta & Yfed

Mae ein caffi-bar gwobrwyol wrth galon bywyd Chapter ac mae awyrgylch bywiog a chroesawgar i'w gael yno bob awr o'r dydd, bob dydd o'r wythnos. Mae'n lle perffaith i ddod i drafod yr hinsawdd ddiwylliannol dros goffi (neu rywbeth cryfach), i lowcio tamaid blasus cyn digwyddiad neu i eisteddian gyda ffrindiau am gyfnod. Mae llawer o bobl yn manteisio ar ein cysylltiad Wi-fi cyflym, am ddim, ac yn ein defnyddio ni fel swyddfa dros dro neu fan ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol.