Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

  • CY
  • Bwyta & Yfed

Bwyta & Yfed

Mae ein caffi-bar gwobrwyol wrth galon bywyd Chapter ac mae awyrgylch bywiog a chroesawgar i'w gael yno bob awr o'r dydd, bob dydd o'r wythnos. Mae'n lle perffaith i ddod i drafod yr hinsawdd ddiwylliannol dros goffi (neu rywbeth cryfach), i lowcio tamaid blasus cyn digwyddiad neu i eisteddian gyda ffrindiau am gyfnod. Mae llawer o bobl yn manteisio ar ein cysylltiad Wi-fi cyflym, am ddim, ac yn ein defnyddio ni fel swyddfa dros dro neu fan ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol.