Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Bwyta & Yfed

Brecwast & Brecinio

Brecwast & Brecinio

(V) Llysieuol   (Ve) Fegan   (GF) Di-glwten   (DF) Dim cynhyrchion llaeth   (N) Cynnwys cnau

 

BRECWAST

Llun — Sadwrn 9.00am–11.30am

Sul 9.30am-11.30am

 

Brecwast Chapter £8.50

Dwy selsig porc a chennin, dau bwdin gwaed, dau wy wedi’i ffrio, dau hash brown, ffa pôb, tomato wedi’i grilio, madarch Portobello, tôst gwyn neu frown

Brecwast llysieuol Chapter (V) £8.50

Dwy selsig llysieuol cartref, dau wy wedi’i ffrio, dau hash brown, ffa pôb, spigoglys, tomato wedi’i grilio, madarch Portobello, tôst gwyn neu frown

Dim angen cymaint? Beth am un llai – un o bob eitem £6.50

Brecwast fegan Chapter (Ve) £7

Dwy selsig llysieuol cartref, dau hash brown, ffa pôb, spigoglys, tomato wedi’i grilio, madarch Portobello, tôst gwyn neu frown

 

Ar dôst

Un haen £4.50 / Dwy haen £5.50

Bloomer gwyn neu frown gyda wyau wedi’u gwneud o’ch dewis chi /Ffa pôb (Ve) /Tomatos wedi’u grilio (Ve) / Madarch (Ve)

Bara di-glwten ar gael

Gallwch newid eich tôst ar unrhyw frecwast i surdoes Alex Gooch am 50c

 

Brechdannau brecwast

Un llenwad £4.50 / Dau lenwad £5.50

Bloomer gwyn neu frown. Bara di-glwten ar gael

Cig moch (DF) /Selsig porc a chennin (DF) / Selsig fegan (Ve)/ Wy wedi’i ffrio (DF) / Caws Cheddar (V) / Madarch (Ve) / Sbigogolys (Ve)

Bara di-glwten ar gael

 

Uwd £3

Wedi’i wneud gyda llaeth, dywedwch beth hoffech chi

Powlen granola premiwm (V) (N) £6

Granola cartref, iogwrt Groegaidd, ffrwythau ffresh a mêl

Powlen granola £4

Yn syml, wedi’i wneud gyda iogwrt yn unig

 

--------------------------

 

BRECINIO

 

Llun — Sadwrn 9.00am–2.00pm

Sul 9.30am-2.00pm

 

Wyau Benedict £8 / Florentine £7 (V) / Royale £9

Ham, sbigoglys neu eog mwg ar dôst surdoes, dau wy wedi’u potsio a hollandaise

Frittata (V) £5.50

Surdoes gyda menyn

Bara di-glwten ar gael

Crempog cig moch a chnau pecan (N) £8

Crempog dull Americanaidd, cig moch, surop masarn, siwgr a chnau pecan wedi’u malu

Bwyta & Yfed