Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Bwyta & Yfed

Brecwast & Brecinio

Brecwast & Brecinio

(V) Llysieuol   (Ve) Fegan   (GF) Di-glwten   (N) Cynnwys cnau

 

BRECWAST
9YB - 11.30YB - LLUN - SAD
9:30YB – 11:30YB – SUL

BRECWAST CHAPTER
£8 (mawr) | £6 (bach)
CIG
Cig moch, selsigen y cigydd, pwdin gwaed, wy wedi'i ffrio, darnau hash tatws, madarchen Portobello, tomato wedi'i grilio, ffa pob Heinz, tost
LLYSIEUOL (V)
Halwmi, selsigen figan gartref, wy wedi'i ffrio, darnau hash tatws, madarchen Portobello, tomato wedi'i grilio, ffa pob Heinz, tost
FIGAN (VE)
Tofu wedi'i sgramblo, selsigen figan gartref, sbigoglys sauté, darnau hash tatws, madarchen Portobello, tomato wedi'i grilio, ffa pob Heinz, tost

AR DOST £4.50

Wy wedi'i sgramblo | Wyau wedi'u ffrio | Wyau wedi'u potsio | Caws

BRECHDAN FRECWAST £4.50

Cig moch | Selsigen porc a chennin | Wy wedi'i ffrio | Selsigen figan (VE)

POWLEN GRANOLA CARTREF £6 (V)(N)
Iogwrt Groegaidd, ffrwythau ffres a mêl

UWD A MÊL £3 (V)
Gyda'ch dewis o laeth

----------------------------------------------

 

WYAU BRECINIO
9YB TAN 3YP (LLUN – SAD)

Tost surdoes, dau wy wedi'u potsio, saws hollandaise

BENEDICT (HAM) £8
ROYALE (EOG WEDI’I FYGU) £9
FLORENTINE (SBIGOGLYS) £7 (V)

 

 

Bwydlen Cinio a Swper

Bwyta & Yfed