Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Bwyta & Yfed

Brecwast & Brecinio

Brecwast & Brecinio

(V) Llysieuol   (Ve) Fegan   (GF) Di-glwten   (N) Cynnwys cnau

 

BRECWAST

9AM - 11.30AM

BRECWAST CHAPTER £8

CIG
Cig moch, selsigen y cigydd, pwdin gwaed, wy wedi'i ffrio, hash tatws, madarchen Portobello, tomato wedi'i grilio, ffa pob Heinz, tost

LLYSIEUOL (V)
Halwmi, selsigen figan gartref, wy wedi'i ffrio, hash tatws, madarchen Portobello, tomato wedi'i grilio, ffa pob Heinz, tost

FIGAN (VE)
Tofu, selsigen figan gartref, sbigoglys sauté, hash tatws, madarchen Portobello, tomato wedi'i grilio, ffa pob Heinz, tost

BRECHDAN FRECWAST £4.50
Cig moch  |  Selsigen porc a chennin  |  Selsigen figan |  Wy wedi’I ffrio (V)

POWLEN GRANOLA CARTREF £6 (V) (N)
Logwrt Groegaidd, ffrwythau ffres a mêl

UWD A MÊL £3 (V)
Llaeth o’ch dewis

 

----------------------------------------------

 

WYAU BRECINIO – 9YB TAN 3YP
Tost surdoes, dau wy wedi'u potsio, saws hollandaise

BENEDICT (HAM) £8
ROYALE (EOG WEDI’I FYGU) £9
FLORENTINE (SBIGOGLYS) £7 (V)

 

 

Bwydlen Cinio a Swper

Bwyta & Yfed