Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Bwyta & Yfed

Cinio & Swper

Cinio & Swper

(V) Llysieuol   (Ve) Fegan   (GF) Di-glwten   (DF) Dim cynhyrchion llaeth   (N) Cynnwys cnau

 

BRECHDANNAU, YN ÔL Y GOFYN

Llun - Sadwrn 11.30am-4pm

Ffefrynnau cyffredin £4.50
Hummus & phupur coch (Ve) / Selsig fegan (Ve) / Caws Cheddar (V) / Ham (DF) / Wy gyda mayo & berw dŵr (V) / B.L.T (DF) / Tiwna gyda mayo, ciwcymbr & pesto (N)
Bara di-glwten ar gael

Rhywbeth yn wahanol £5.50
Banh mi Fietnamaidd (Ve) (N) / Brie, cig moch a llugaeron (GF) / Cyw iar ac india-corn gyda mayo / Eog mwg, caws hufen a sifys / Falafel & mayo garlleg (Ve)
Bloomer gwyn neu frown, baguette neu wrap sbigoglys meddal; salad a chreision halen
Bara di-glwten ar gael
 

Wedi’i grilio £8

Croque Madame Cymreig (V)
Tri chaws a chennin gyda chaws pob ac wy wedi’i ffrio

Capresé (V) (N)
Tomato biff ffresh wedi’i sleisio, buffalo mozzarella a phesto

New Yorker 
Pastrami, mwstard melyn, caws a phicl

Stecen caws Philly 
Stecen wedi’i sleisio gyda winwns wedi’u carameleiddio a saws caws dull Americanaidd

Salad a sglodion

 

TATWS TRWY’U CRWYN

Llun — Sadwrn 11.30am–4pm

Un llenwad £5.50 / Dau lenwad £6
Dewiswch o’r canlynol:
Hummus & phupur coch (Ve) / Caws Cheddar (V) / Tiwna gyda mayo / ffa pob Heinz (Ve) / Colslo Fietnamaidd (Ve) (N) / Cyw iar ac india-corn gyda mayo / colslo cartref (V)

Gyda garnis salad
 

BWYDYDD YSGAFNACH

Llun — Sadwrn 11.30am–9.00pm

Brechdan sglodion pysgod £10
Saws tartare cartref a sglodion

Salad caws gafr £7 (V) (N)
Caws gafr wedi’i grilio, mel a chnau Ffrengig, dail >cymysg, tomatos, winwns coch a gwreiddiau wedi’u gratio

Bar salad Chapter o £5.50
Saladau tymhorol, cartref, gweler y bar salad am ddetholiad heddiw

 

YCHWANEGIADAU

Llun — Sadwrn -11.30am–9pm

Nachos (GF) £6
Sglodion Tortilla, salsa tomato, jalapenos, caws a hufen sur

Sglodion tatws melys (V) (GF)£4
gyda mayo garlleg / gyda hummus

Hummus a bara fflat (Ve) £3.50

Sglodion Halloumi (V) (GF) £6
Halloumi wedi’i ffrio, iogwrt tahini a garlleg, fflywchan o balsamic, pomgranad a mintys ffresh

Sglodion (Ve) (GF) / salad gardd ffresh (Ve) (GF) / cylch winwns cartref (Ve) / olifau wedi’u marineiddio >(Ve) (GF) £2.50 yr un

 

BYRGYRS

Llun – Gwener 5pm-9pm
Sadwrn 12pm-9pm

Byrgyr cig eidion dull Americanaidd £13.50
Pati cig eidion 6 owns, saws byrgyr, caws dull Americanaidd, cig moch rhesog, cylch winwns

Byrgyr cyw iâr poeth Nashville £13.50
Cyw iâr llaeth enwyn wedi’i ffrio, saws poeth, ffluwchan o gaws glas a phicl

Taten felys sbeislyd a byrgyr ffa (V) (Ve) £9.50
Taten felys gyda sbeis Cajun a phati 3 ffa . Bynsen fegan a di-glwten ar gael.

Byrgyr cig eidion 6 owns clasurol £10.50
Pati cig eidion wedi’i gwasgu â llaw gyda saws byrgyr
Bynsen di-glwten ar gael

Byrgyr cyw iâr clasurol £10.50
Brest cyw iâr, wedi’i grilio gyda mayo garlleg
Bynsen di-glwten ar gael

Y cyfan gyda letys, tomato bîff a phicl dil wedi’u gweini ar fynsen brioche,colslo cartref a sglodion gyda chrwyn

Newidiwch am sglodion tatws melys am £1.50

Mae ychwanegiadau eraill ar gael am £1 yr un
Cig moch / Caws Cheddar / Halloumi / Jalapenos / Caws glas / Winwns wedi’u carameleiddio / Feta

 

--------------------------

 

 

PRYDAU GYDA’R NOS

Llun - Sadwrn 5pm-9pm

Gweyll Dwyrain Canol:
kofta cig oen 
(N) neu halloumi (V) (N) £11
Dwy weyll, bara fflat khobez, salad shirazi, saws tahini a garlleg, saws poeth Dwyrain Canol, pistachio dukkah

Rafioli madarch (V) £11.50
Rafioli madarch, saws hufen, olew cloron, salad parmesan a roced

Pysgod Cajun wedi’u ffrio £12.50
Pysgod gwyn mewn cytew wedi’u ffrio, sbeisys Cajun, pys chilli a mintys, corn Cajun gyda menyn a sglodion gyda’u croen

Pwmpen rhost (Ve) (GF) £9
Pwmpen wedi’u rhostio gyda sbeisys, ffacbys, saws tahini a garlleg, pomgranad a mintys

 

PRYDAU I BLANT

Llun — Sadwrn 11.30am–8pm

Clapiau cyw iâr cartref / Brechdan sglodion pysgod / Selsig porc a chennin (DF)/ Selsig llysieuol (Ve) (GF) £5.50
Gyda sglodion neu salad a ffa pôb neu bys

Dewiswch sglodion tatws melys GF am £1

Penne tomato a basil (Ve) £4
Ychwanegwch beli cig eidion am DF £1.50
Pasta di-glwten ar gael

Caws ar dôst (V) £4
Gyda garnis salad
Bara di-glwten ar gael

 

--------------------------

 

CINIO DYDD SUL

Sul 12pm-4pm £9.95 (plant £5.50)

Holwch y staff ac edrychwch ar yr hysbysfwrdd i weld y dewis o gigoedd yr wythnos yma. Y cyfan yn cael eu gweini gyda tatws rhost, blodfresych caws, llysiau tymhorol, pwdin cytew a grefi cartref.

Bwyta & Yfed