Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Ni'n ar gau tan 9 Tachwedd. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

Bwyta & Yfed

Cinio & Swper

Cinio & Swper

(V) Llysieuol   (Ve) Fegan   (GF) Di-glwten   (DF) Dim cynhyrchion llaeth   (N) Cynnwys cnau

 

CINIO
12YP - 3YP
LLUN – SADWRN

BRECHDANAU £5.50
Torth dun Pettigrew, gwyn neu frag, neu fagét ffres wedi'i phobi, gyda chreision halen
*Bara di-glwten ar gael

SALAD HAM: letys, tomato, winwns coch, mayo mwstard hadau

TIWNA MAYO: pesto, caprys a winwns coch

EOG WEDI'I FYGU: caws meddal a chennin syfi

CAWS CHEDDAR CYMREIG: siytni winwns wedi'u carameleiddio, afal ffres (V)

“BRIE-LC”: brie, cig moch, letys, saws llugaeron

CAWS A WINWNS FIGAN: caws figan wedi'i gratio, winwns gwyn a mayo figan (VE)

TORTILLA FALAFEL: ffalaffel ffacbys cartref, mayo garlleg figan, dail salad, tomato, ciwcymbr, winwns (VE)

 

BRECHDANAU WEDI'U GRILIO £7
Surdoes Pettigrew, gyda chreision halen

CYW IÂR BARBECIW TAWDD: Cyw iâr barbeciw, caws cheddar

LLYSIAU'R ARDD: Caws gafr, llysiau rhost, taragon a phesto cnau cashiw (N)
(Gallwch amnewid y caws i gaws figan os hoffech chi!)

EFROG NEWYDD: pastrami, mwstard melyn, caws emmental a phicl

CROQUE MADAME CYMREIG: tri chaws a chennin, gyda rarebit Cymreig ac wy wedi'i ffrio

STÊC CAWS PHILADELPHIA: stecen wedi'i sleisio, gyda winwns wedi'u carameleiddio a saws caws Americanaidd

 

TATEN BOB
Wedi'i gweini â salad

Un ychwanegyn £6 // dau ychwanegyn £7 

Caws (V) | Tiwna mayo | Ffa pob Heinz (VE) | Caws figan a winwns (VE) | Colslo figan (VE)

 

----------------------------------------------

 

DRWY'R DYDD
12YP – 9YH - LLUN - SADWRN
Ar gael 4YP - 9YH ar Ddydd Sul 

BYRGYRS
Bynsen brioche Pettigrew, dail roced, picl dil, colslo cartref, sglodion yn eu crwyn
*Byns di-glwten/figan/heb laeth ar gael

BYRGYR CIG EIDION AMERICANAIDD £13.50
Cig eidion, caws Americanaidd, cig moch rhesog, cylchoedd winwns, saws byrgyr

BYRGYR CYW IÂR £12
Brest cyw iâr wedi'i marinadu mewn lemwn a garlleg, gyda gwacamole

Y FYRGYR WERDD LYSIEUOL £11
Byrgyr courgette a pherlysiau, pys edamame, pati cwinoa a ffacbys, gyda saws tahini

BYRGYR YR ARDD £11
Madarchen Portobello, pupur coch, courgette, planhigyn wy, pesto cnau cashiw a tharagon

 

----------------------------------------------

 

GWRESOGWYR Y GAEAF

PEI Y DYDD £12
Slogodion a phys yr ardd; edrychwch ar y bwrdd i weld peis y dydd

SELSIG A STWNSH £11 (Mawr) | £6.50 (Bach)
Tatws stwnsh a menyn, pys yr ardd, a grefi winwns rhost cartref.
Dewiswch o'r canlynol:
Selsig porc a chennin y cigydd
Selsig llysieuol cartref

CAWL CIG OEN £11 (Mawr) | £6.50 (Bach)
Cawl cig oen traddodiadol cartref, bara surdoes a chaws Caerffili

RISOTTO BETYS A CHAWS GAFR £11
Risotto hufennog a gwreiddiog, bara garlleg a dail roced

LINGUINE CYW IÂR A CHORIZO £12.50
Saws cyfoethog a hufennog, chorizo, cyw iâr a phupur rhost, gydag olewydd, dail roced, persli a bara garlleg

 

----------------------------------------------

 

PLATIAU YSGAFN

POWLEN SALAD o £7 i fyny
Powlenaid o salad tymhorol y dydd, cymerwch gipolwg ar y bwrdd i weld beth yw dewis heddiw

SALAD CAWS GAFR £7
Salad yr ardd, gwreiddlysiau wedi'u gratio, mêl a chnau Ffrengig

BRECHDAN BYSEDD PYSGOD CARTREF £10
Saws tartar cartref, torth dun Pettigrew, sglodion

KOFTA CIG OEN £7.50               
GWEILL HALWMI £7.50    
Saws tahini, dukkah, pomgranad, mintys

SGLODION HALWMI £6        
Mayo chipotle, sbeisiau Cajun

SGLODION SGLYFAETHUS £6
Sglodion wedi'u llwytho â chaws, cig moch, jalapeños, hufen sur

SGLODION SGLYFAETHUS FIGAN £6
Sglodion wedi'u llwytho â chaws figan, jalapeños, salsa tomato cartref

NACHOS £6    
Creision corn, pico de gallo, jalapeños, caws wedi toddi, hufen sur, gwacamole

 

----------------------------------------------

 

PRYDAU PLANT

NYGETS CYW IÂR
BYSEDD PYSGOD
SELSIG PORC
SELSIG FIGAN (VE)
Gyda sglodion a ffa pob, ffa'r ardd neu salad
£5.50

PENNÉ GYDA SAWS NAPOLI CARTREF (VE) £4

 

----------------------------------------------

 

PRYDAU OCHR

SGLODION | SALAD OCHR | OLEWYDD £3 

SGLODION TATWS MELYS A MAYO GARLLEG £4 (GF)(VE)

BARA GARLLEG £3 (VE) ychwanegu caws £1

 

------------------------------------------------- 

CINIO DYDD SUL
Sul o 12yp £9.95 (plant £5.50)

Holwch y staff ac edrychwch ar yr hysbysfwrdd i weld y dewis o gigoedd yr wythnos yma. Y cyfan yn cael eu gweini gyda tatws rhost, blodfresych caws, llysiau tymhorol, pwdin cytew a grefi cartref.

Bwyta & Yfed