Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Bwyta & Yfed

Cinio & Swper

Cinio & Swper

(V) Llysieuol   (Ve) Fegan   (GF) Di-glwten   (DF) Dim cynhyrchion llaeth   (N) Cynnwys cnau

 

CINIO

12YP TAN 3YP

BRECHNANAU £5.50     
Bagét, bara gwyn neu fara brag wedi'i sleisio â llaw, gyda chreision halen

SALAD HAM: letys, tomato, winwns coch, mayo mwstard hadau

TIWNA MAYO: pesto, caprys a winwns coch (N)

EOG WEDI’I FYGU: caws meddal a chennin syfi

CAWS CHEDDAR CYMREIG: siytni winwns wedi'u carameleiddio, afal ffres (V)

“BRIE-LC”: Brie, cig moch, letys, saws llugaeron

CAWS A WINWNS FIGAN: caws figan wedi'i gratio, winwns gwyn a mayo figan (VE)

 

BRECHDANAU WEDI’U GRILIO £7    
Bara surdoes gyda chreision halen

EFROG NEWYDD: pastrami, mwstard melyn, caws emmental a phicl

LLYSIAU’R ARDD: llysiau haf rhost, pesto cnau cashiw a tharagon (VE) (N)

CROQUE MADAME CYMREIG: tri chaws a chennin, gyda rarebit Cymreig ac wy wedi'i ffrio

STÊC CAWS PHILADELPHIA: stecen wedi'i sleisio, gyda winwns wedi'u carameleiddio a saws caws Americanaidd

 

DRWY’R DYDD

12YP TAN 9YH

POWLEN SALAD o £7 i fyny (GF) (V) (N)
Powlenaid o salad tymhorol y dydd, cymerwch gipolwg ar y bwrdd i weld beth yw dewis heddiw

SALAD CAWS GAFR £7
salad yr ardd, gwreiddlysiau wedi'u gratio, mêl a chnau Ffrengig

BRECHDAN BYSEDD PYSGOD CARTREF £10
saws tartar cartref, bara wedi'i sleisio â llaw, sglodion

 

BYRGYRS
Bynsen brioche, dail roced, picl dil, colslo cartref, sglodion yn eu crwyn

BYRGYR CIG EIDION AMERICANAIDD £13.50
Cig eidion, caws Americanaidd, cig moch rhesog, cylchoedd winwns, saws byrgyr

BYRGYR CYW IÂR £12
Brest cyw iâr wedi'i marinadu mewn lemwn a garlleg, gyda saws tahini ac afocado

Y FYRGYR WERDD LYSIEUOL £11 (V)
Byrgyr courgette, pys edamame, ffacbys a cwinoa, gyda saws tahini ac afocado

BYRGYR YR ARDD £11 (V) (N) 
Madarchen Portobello, pupur coch, courgette, planhigyn wy, pesto cnau cashiw a tharagon

Neu mae byrgyr blaen ar gael wrth gwrs! Gofynnwch wrth archebu'ch bwyd.

 

PRYDAU OCHR

SGLODION (GF) (VE) / SALAD OCHR (GF) (VE) £3

SGLODION TATWS MELYS A MAYO GARLLEG (GF) (VE) £4

NACHOS (GF) (VE) £6

CYLCHOEDD WINWNS TEMPWRA (GF) (VE) £3

OLIFAU WEDI’U MARINEIDDIO (GF) (VE) £3

 

PLATIAU BYCHAIN

Argymhellir tua thri phlât, i'w rhannu â ffrindiau

KOFTA CIG OEN (GF) NEU WEILL HALWMI (GF) (V) £7.50
tahini, dukkah, pomgranad, mintys

CACENNAU CRANC THAI (GF) £8
Colslo Asiaidd, tsili melys

TACO CYW IÂR WEDI'I FFRIO NEU FFRWYTH JAC A SHIITAKE (GF) (VE) £7
colslo sitrws, winwns pinc wedi'u piclo

SGLODION HALWMI (GF) (V) £6
Mayo chipotle, sbeisiau Cajun, darn o leim

BLODFRESYCH BEIDDGAR (GF) (VE) £5.50
Mayo cyri, tsili coch, olew garlleg a choriandr

BLODYN BANANA TEMPWRA (GF) (VE) £6
Colslo Asiaidd, tsili melys

 

------------------------------------------------- 

PRYDAU PLANT

NYGETS CYW IÂR
BYSEDD PYSGOD
SELSIG PORC
SELSIG FIGAN (VE)
Gyda sglodion a ffa pob, ffa'r ardd neu salad
£5.50

PENNÉ GYDA SAWS NAPOLI CARTREF (VE) £4

 

------------------------------------------------- 

 

Ychwanegion eraill ar gael

CINIO DYDD SUL

Sul 12pm-4pm £9.95 (plant £5.50)

Holwch y staff ac edrychwch ar yr hysbysfwrdd i weld y dewis o gigoedd yr wythnos yma. Y cyfan yn cael eu gweini gyda tatws rhost, blodfresych caws, llysiau tymhorol, pwdin cytew a grefi cartref.

Bwyta & Yfed