Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Bwyta & Yfed

Nadolig yn Chapter

Nadolig yn Chapter

Ydych chi'n trefnu parti Nadolig? Bydden ni'n falch o'ch croesawu yma – mae ein bwydlen dau gwrs Nadoligaidd a'n byrddau rhannu blasus yn berffaith ar gyfer grwpiau mawr a bach.

Rydyn ni'n cymryd archebion ar gyfer mis Tachwedd a Rhagfyr 2019 nawr. Anfonwch e-bost at christmas@chapter.org er mwyn gwneud ymholiad am ein argaeledd.

Llwythwch ein bwydlenni Nadolig i lawr isod.

 

Mae bwydlenni Nadolig Chapter ar gael bob dydd yn ystod yr wythnos o ddydd Llun 18 Tachwedd i ddydd Gwener 20 Rhagfyr 2019.

Bwyta & Yfed