Caffi Bar Chapter

Mae ein caffi-bar gwobrwyol wrth galon bywyd Chapter ac mae awyrgylch bywiog a chroesawgar i'w gael yno bob awr o'r dydd, bob dydd o'r wythnos. 

Mae'n lle perffaith i ddod i drafod yr hinsawdd ddiwylliannol dros goffi (neu rywbeth cryfach), i lowcio tamaid blasus cyn digwyddiad neu i eisteddian gyda ffrindiau am gyfnod. Mae llawer o bobl yn manteisio ar ein cysylltiad Wi-fi cyflym, am ddim, ac yn ein defnyddio ni fel swyddfa dros dro neu fan ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol. Mae hyn yn ein plesio ni'n arw.

"Yn ogystal â bwyd blasus, ceir wasanaeth ffrindiol ac effiethlon yn y caffi."

Pete Fowler

Mae ein caffi'n falch o ddefnyddio cymaint o gynhwysion lleol ardderchog â phosib er mwyn sicrhau ein bod yn gweini bwyd o safon ac yn lleihau cymaint ag y gallwn y milltiroedd y mae'n rhaid i gynhyrchion deithio cyn cyrraedd eich plât. Enghraifft dda o hyn yw ein pasta ffres sy'n cael ei gyflenwi gan y Fresh Pasta Company o Gymru - cwmni sydd hefyd yn cyflenwi Fortnum & Mason a'r Mecca hwnnw i garwyr bwyd gourmet, Marchnad Borough yn Llundain. 

Mae prydau llysieuol, fegan, heb glwten a llaeth ar gael bob amser ac mae ein holl ddiodydd poeth yn gynnyrch Masnach Deg. 

"Bar diymhongar hyfryd y byddai hi'n werth ymweld ag ef hyd yn oed heb y rhaglen o ddigwyddiadau celfyddydol cysylltiedig." 

Observer Food Monthly

Mae ein bar wedi bod ar restr yr Observer Food Monthly o'r llefydd gorau i yfed yn y DG bedair gwaith ac yn cynnig dewis rhagorol o gwrw go iawn a chwrw potel o'r Almaen. Â gwinoedd rhesymol a dewis ysbrydoledig o lager a seidr, fe welwch chi mewn dim o dro pam fod y bar mor boblogaidd. 

Gall carwyr cwrw go iawn – neu unrhyw un sy'n mwynhau noson allan - fwynhau hefyd ein gwyliau cwrw rheolaidd, Oktoberfest a Maibock, a gŵyl newydd Perrantide sy'n ddathliad o'r cyfuniad nefolaidd hwnnw o beint a phastai.

"Fe ddewisais i o blith y detholiad o gwrw Gwlad Belg. Roedd yr awyrgylch yn wych a staff y bar yn wybodus iawn. Fe ychwanegodd hynny'n sicr iawn at fy mwynhad o'r noson" 

Adolygiad defnyddiwr TripAdvisor

 

 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×