Caffi Sïo

… Caffi Diwylliannol newydd ym Mae Caerdydd, wedi'i gyflwyno gan Chapter.

Bydd ymwelwyr rheolaidd â Chapter yn gwybod ein bod mor enwog am ein caffi ag yr ydym am ein diwylliant. Mae ‘Sïo’, sy’n cyfeirio at sŵn sisial gwenyn, yn enw addas iawn yn ein barn ni am gaffi artisan mewn lleoliad cyfoes, creadigol ac egnïol.

BWYD

Mae Caffi Sïo yn un o ychydig iawn o leoedd bwyta annibynnol ymhlith yr holl fwytai a chaffis cadwyn ym Mae Caerdydd. Mae’n fan lle gallwch gymdeithasu, gweithio a chreu mewn awyrgylch cyffyrddus, hamddenol a chynhwysol a mwynhau ein bwydlen o gynnyrch lleol o safon, coffi heb ei ail a bwyd cartref i fodloni pob archwaeth. Bydd carwyr diwylliant yn gallu mwynhau rhai o brydau brunch a chinio mwyaf eiconig Chapter ac, yn ogystal â’r fwydlen à la carte, bydd yna fwydlen ‘cinio cyflym’ – perffaith ar gyfer y rheiny y mae eu hamserlen waith yn y Bae yn reit dynn.

DIWYLLIANT

Fe gewch chi flas o’n rhaglen artistig unigryw yng Nghaffi Sïo hefyd. Bydd yna berfformiadau byw rheolaidd ar raddfa fach ac fe allwch chi bori rhai o’r cyhoeddiadau celfyddydol mwyaf blaenllaw wrth fwyta – gan gynnwys llyfrau a chylchgronau am ffotograffiaeth, pensaernïaeth, celfyddyd gyfoes a mwy.

CYSYLLTU

ORIAU AGOR

 • Dydd Llun: AR GAU
 • Dydd Mawrth: 9.00yb - 5.30yh
 • Dydd Mercher: 9.00yb - 5.30yh
 • Dydd Iau: 9.00yb - 5.30yh
 • Dydd Gwener: 9.00yb - 8.00yh
 • Dydd Sadwrn: 9.00yb - 8.00yh (Gweinir tê prynhawn rhwng 2.30yh a 4.30yh)
 • Dydd Sul: 9.00yb - 5.30yh (Gweinir tê prynhawn rhwng 2.30yh a 4.30yh)

Bydd holl elw Caffi Sïo yn cael ei ddefnyddio i gefnogi rhaglen gelfyddydol Chapter, ein gwaith addysgol a chymdeithasol, a’n hamrywiol fentrau i hybu gyrfaoedd artistiaid.

Cefnogwyd y prosiect hwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Newyddion Chapter

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×