Castell Caerffili: Beauty & The Beast (PG)

dydd Gwener 17 Tachwedd - dydd Sadwrn 18 Tachwedd

NEGES BWYSIG

The event has already taken place. You can enjoy this archived content, but you can no longer book tickets.

Castell Caerffili: Beauty & The Beast (PG)

UDA/2017/129mun/PG. Cyf: Bill Condon Gyda: Emma Watson. Dan Stevens, Luke Evans

Ymunwch â mewn lleoliadau gwirioneddol anhygoel wrth i ni deithio i Gastell Coch a Chastell Caerffili i barhau â'n rhaglen o ddangosiadau safle-benedol ar y cyd â Cadw a Prifysgol De Cymru. Efallai y bydd yna gynhesrwydd i'w gael yn y straeon hyn am hud ac anhefrn ond ni fydd hynny'n ddigon i gadw oefel y gaeaf draw yn y dangosiadau awyr-agored hyn. Cofiwch wisgo'n gynnes, felly!

Mae Belle, merch ifanc hardd ac annibynnol, yn cael ei charcharu gan fwystfil yn ei gastell. Er gwaethaf ei hofnau, mae hi'n dod yn gyfeillgar â staff y castell, sydd wedi'u swyno, ac yn dysgu gweld y tu hwnt i olwg erchyll y bwystfil er mwyn adnabod calon lân a gwir enaid y tywysog sy'n cuddio oddi mewn.

£10/£8

Am fwy o wybodaeth ar sut i gyrraedd, parcio a hygyrchedd, ewch i wefan Castell Caerffili

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×