Cefnogaeth gan Fusnesau

Mae yna amrywiaeth o ffyrdd i fusnesau gymryd rhan yng ngwaith Chapter.  Os ydych chi'n chwilio am le i gynnal cyfarfodydd y tu hwnt i'r swyddfa, mae Chapter yn lleoliad delfrydol. Ag amrywiaeth o ystafelloedd fforddiadwy o wahanol feintiau, ynghyd â gwasanaeth arlwyo mewnol ardderchog, gallwn ateb gofynion o bob math. Mae ein Clwb yn ffordd ddelfrydol o ymwneud ymhellach â'r ganolfan ac fe fydd aelodau'n gallu manteisio ar ostyngiadau yn y caffi bar ac ar bris tocynnau. Bydd yna gyfleoedd unigryw hefyd i rwydweithio â busnesau a sefydliadau diwylliannol eraill.   Mae yna nifer o gyfleoedd i'n noddi - boed hynny'n noddi rhan o'r rhaglen neu noddi gofod penodol yn y ganolfan.   Yn 2014, dyfarnodd Celfyddydau & Busnes Cymru y Brif Wobr i Chapter yng nghategori y celfyddydau am ein perthynas waith ragorol â busnesau fel Legal & General, Admiral a Lloyds. Gallwch chi hefyd sicrhau bod eich busnes yn elwa ar gysylltiad â lleoliad celfyddydol mwyaf cyffrous Caerdydd.

 • Hurio Ystafelloedd

  We offer a number of flexible hire spaces which are suitable for everything from conferences, meetings and lectures to personal film screenings, live gigs, video shoots and private parties.

  More info
 • Nawdd

  Mae Chapter yn lleoliad delfrydol i fusnesau sy'n awyddus i hyrwyddo eu gwaith a chyflawni eu dyletswyddau cyfrifoldeb corfforaethol cymdeithasol.

  More info

Newyddion Chapter

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×