Y llynedd, croesawyd 800,000 o ymwelwyr i 12 o arddangosfeydd, bron i 2,000 o ddangosiadau ffilm, dros 600 o berfformiadau theatr a mwy na 1,000 o weithdai a dosbarthiadau, sgyrsiau a digwyddiadau eraill. Rydym hefyd yn cefnogi cannoedd o brosiectau trwy ddarparu gofod a chyngor. Rydym yn falch o’r ffaith ein bod yn ennill dros 70% o’r incwm sydd ei angen arnom i ariannu hyn oll ein hunain, drwy gyfrwng ein swyddfa docynnau, y caffi-bar a llogi gofod a gwasanaethau. Dyma rai ffyrdd y gallwch chi helpu.

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×