Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

In line with Welsh Government guidelines, we’re closed until further notice. Please check back for updates. Visit our News channel for the latest information, or see What’s On from home.

  • CY
  • Cefnogwch Ni

Cefnogwch Ni

Mae Chapter yn elusen cofrestredig ac yn dibynnu ar gefnogaeth gan unigolion, busnesau ac ymddiriedolaethau elusennol i gynnal ein rhaglen artistig. Ar adeg arferol mae’r gefnogaeth yma yn gyfystyr a 10% o’n hincwm ac yn ein helpu i ariannu hyd at 12 o arddangosfeydd, 2,000 dangosiad yn y sinemau, 600 o berfformiadau theatr a llawer mwy o weithdai, dosbarthiadau, sgyrsiau a digwyddiadau bob blwyddyn.

Rydym yn wynebu her digynsail wrth i ni baratoi i ail-adeiladu’r sefydliad ar ôl cau yn sgil Covid 19, a does dim adeg pwysicach wedi bod i ni sicrhau’r gefnogaeth yma. Dyma rai ffyrdd y gallwch chi helpu.

  • Cyfraniadau yw’r ffordd mwyaf effeithiol i’n helpu gan ein bod yn derbyn 100% o’r hyn fyddwch chi’n cyfrannu i ni – hefyd mae cyfle ychwanegol i gynyddu gwerth eich cyfraniad o 25% drwy Rhodd Cymorth.

  • Mabwysiadwch un o’n seddi theatr neu sinema hyfryd er cof am ffrind, gydweithiwr neu anwyliad, neu yn syml fel anrheg penblwydd neu goffa.

  • Ni fydd cymynrodd yn costio dim i chi nawr ond gallai olygu llawer iawn i genedlaethau’r dyfodol fydd yn mwynhau Chapter gymaint a chi.

  • Mae ein gwirfoddolwyr yn griw gwych o bobl sy'n dod o bob math o gefndiroedd, ond yn rhannu un peth cyffredin – maen nhw'n angerddol am Chapter a'r hyn rydyn ni'n ei wneud.

  • Gyda diolch arbening i'r rhai sydd wedi'n helpu ni drwy Covid, a'r holl unigolion hynny a roddodd mor hael i ymgyrch Achub Chapter.