Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

  • CY
  • Cefnogwch Ni

Cefnogwch Ni

Mae Chapter yn elusen cofrestredig ac yn dibynnu ar gefnogaeth gan unigolion, busnesau ac ymddiriedolaethau elusennol i gynnal ein rhaglen artistig. Ar adeg arferol mae’r gefnogaeth yma yn gyfystyr a 10% o’n hincwm ac yn ein helpu i ariannu hyd at 12 o arddangosfeydd, 2,000 dangosiad yn y sinemau, 600 o berfformiadau theatr a llawer mwy o weithdai, dosbarthiadau, sgyrsiau a digwyddiadau bob blwyddyn.

Rydym yn wynebu her digynsail wrth i ni baratoi i ail-adeiladu’r sefydliad ar ôl cau yn sgil Covid 19, a does dim adeg pwysicach wedi bod i ni sicrhau’r gefnogaeth yma. Dyma rai ffyrdd y gallwch chi helpu.

  • Cyfraniadau yw’r ffordd mwyaf effeithiol i’n helpu gan ein bod yn derbyn 100% o’r hyn fyddwch chi’n cyfrannu i ni – hefyd mae cyfle ychwanegol i gynyddu gwerth eich cyfraniad o 25% drwy Rhodd Cymorth.

  • Mabwysiadwch un o’n seddi theatr neu sinema hyfryd er cof am ffrind, gydweithiwr neu anwyliad, neu yn syml fel anrheg penblwydd neu goffa.

  • Ni fydd cymynrodd yn costio dim i chi nawr ond gallai olygu llawer iawn i genedlaethau’r dyfodol fydd yn mwynhau Chapter gymaint a chi.

  • Mae ein gwirfoddolwyr yn griw gwych o bobl sy'n dod o bob math o gefndiroedd, ond yn rhannu un peth cyffredin – maen nhw'n angerddol am Chapter a'r hyn rydyn ni'n ei wneud.

  • Gyda diolch arbening i'r rhai sydd wedi'n helpu ni drwy Covid, a'r holl unigolion hynny a roddodd mor hael i ymgyrch Achub Chapter.

  • Rydych nawr gallu ychwanegu rhodd o £3 i helpu stocio'r Pantri Cymunedol.