Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Ni'n ar gau tan 9 Tachwedd. Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

Cefnogwch Ni

Achub Chapter

Ar 17eg o Fawrth, caeodd Chapter am gyfnod amhenodol.

Mae’r cau hwn nid yn unig yn cael effaith ar y ganolfan a’n gallu i gynnig ystod eang o weithgareddau artistig i’r gymuned, mae hefyd yn cael effaith ar yr holl artistiaid, pobl llawrydd, busnesau a sefydliadau sydd wedi’u lleoli yn ein adeilad. Mae Chapter hefyd yn ganolfan gymunedol bwysig, lle mae miloedd o bobl yn ymgynnull bob wythnos i weithio ac i gyfarfod ac mae hefyd yn lle diogel i nifer o bobl bregus ac yn gartref pwysig i’r rheiny na fyddai’n cael cyfle fel arall i gymdeithasu. Mae’r drysau clo yn cael effaith ar bob un ac rydym yn gweithio’n galed tu ôl y llenni i sicrhau y gallwn ail-agor er lles pawb.

Rydym yn falch iawn ein bod yn creu 82% o’n hincwm ein hunain a dim ond 18% o’n trosiant sy’n dod o’r pwrs cyhoeddus. Mae’r model ariannu unigryw yma fel arfer yn arwydd o’n cryfder, ond dan yr amgylchiadau eithriadol a digynsail yma mae hyn bellach yn fygythiad o ran ein gallu i oroesi i’r dyfodol.

Mae’n anodd i ni weld ein hadeilad hoff, y ganolfan greadigol i gynifer, yn cau ei drysau. Mae hyd yn oed yn anos dychmygu y gallai’r drysau fod ynghau am byth. Tra ein bod ynghau ac yn methu masnachu mae ein colledion yn cynyddu yn gyflym ac mae dyfodol Chapter dan fygythiad. Ond gyda’ch help chi fe allwn ni oroesi’r argyfwng hwn.

Rydym i fod i dathlu ein penblwydd yn 50 yn 2021. Os ydych chi’n dwli ar Chapter ac mewn sefyllfa i wneud hynny, os gwelwch yn dda cyfrannwch i ddiogelu ein dyfodol.

Ewch i easydonate.org/CHAPTER neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191

Amount to Donate £
Donation added to basket.
Failed, please try again.

Cefnogwch Ni