Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

In line with Welsh Government guidelines, we’re closed until further notice. Please check back for updates. Visit our News channel for the latest information, or see What’s On from home.

Cefnogwch Ni

Cyfrannwch

Helpwch i ddiogelu dyfodol Chapter

Mae cau dros dro yn ystod COVID wedi'n rhoi ni mewn sefyllfa ariannol ansicr iawn.

Fe oroeson ni'r cyfnod hwn yn unswydd oherwydd rhoddion gan y rheini ohonoch chi sy'n amlwg yn hoff iawn o Chapter ac am weld y ganolfan yn goroesi.

Fel arfer, mae 80% o'n hincwm yn dod o werthu tocynnau, llogi ystafelloedd a drwy'r Caffi Bar, ac yna rydyn ni'n ail-fuddsoddi hyn yn ôl i'n rhaglen a'n gweithgareddau i gefnogi'r gymuned. Drwy orfod cau oherwydd COVID, gwnaethom golled o £250,000 bob mis, ac mae hyn wedi cael effaith ddinistriol.

Fel elusen gofrestredig, dydy'ch cefnogaeth chi erioed wedi bod yn fwy hanfodol i'n gallu i oroesi. Wrth i ni ailagor, diolch i fesurau cadw pellter, mae'n debygol mai dim ond ffracsiwn o'r lefelau incwm roedden ni'n eu profi o'r blaen y byddwn ni'n gallu ei wneud. Mae hyn yn creu her enfawr o ran ariannu'r diffyg, er mwyn sicrhau y gallwn gynnig y gorau o greadigrwydd Cymru i chi.

Rhoddion yw'r ffordd fwyaf effeithiol o helpu, gan ein bod ni'n cael 100% o'r hyn rydych chi'n ei roi i ni – does dim TAW, ac mae cyfle ychwanegol i gynyddu gwerth eich rhodd o 25% drwy Rodd Cymorth. Rydyn ni wedi'n syfrdanu gan y lefel o gefnogaeth a charedigrwydd rydyn ni eisoes wedi'i chael, a hoffem ddiolch o galon am eich cefnogaeth barhaus.

 

Cyfraniadau unigol

Mae cyfraniad rheolaidd yn ffordd syml, ddiogel ac effeithiol i gefnogi  ein gwaith artistig ac addysgol sy’n  rhoi budd i dros 1500 o bobl ifanc bob blwyddyn ac yn sicrhau rhaglen gynhwysol o’r safon uchaf.

Amount to Donate £
Donation added to basket.
Failed, please try again.

Cyfraniadau misol

Mae rhodd rheolaidd yn caniatáu i Chapter gael llif incwm rheolaidd a dibynadwy sy’n ein galluogi i wneud mwy ac i gynllunio ymlaen yn fwy effeithiol. Fel rhoddwr mae gyda chi reolaeth lawn a gallwch newid neu ganslo eich cyfraniad unrhyw bryd tra’n ymestyn cost eich cefnogaeth.Bydd eich cyfraniad yn cael ei dynnu o’ch cerdyn unwaith y mis. Os gwelwch yn dda cadwch dic y bocs  'Autorenew'.

CYFRANIAD MISOL £25

Cyfnod aelodaeth: 1 mis
Pris: £25.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

CYFRANIAD MISOL £10

Cyfnod aelodaeth: 1 mis
Pris: £10.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

CYFRANIAD MISOL £5

Cyfnod aelodaeth: 1 mis
Pris: £5.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

Ffyrdd eraill i gyfrannu:

Ewch i easydonate.org/CHAPTER neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191


Diolch am eich cefnogaeth

 

 

Cefnogwch Ni