Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Cefnogwch Ni

Ein cefnogwyr

Gyda diolch arbening i'r rhai sydd wedi'n helpu ni drwy Covid: 

 

 

A'r holl unigolion hynny a roddodd mor hael i ymgyrch Achub Chapter 

 

Gyda diolch i'r rhai sy'n credu yn ein gwaith ac yn ei gefnogi: 

 

                                                         

Cefnogwch Ni