Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Cefnogwch

  • CY
  • Cefnogwch

Cefnogwch

Y llynedd, croesawyd 800,000 o ymwelwyr i 12 o arddangosfeydd, bron i 2,000 o ddangosiadau ffilm, dros 600 o berfformiadau theatr a mwy na 1,000 o weithdai a dosbarthiadau, sgyrsiau a digwyddiadau eraill. Rydym hefyd yn cefnogi cannoedd o brosiectau trwy ddarparu gofod a chyngor. Rydym yn falch o’r ffaith ein bod yn ennill dros 70% o’r incwm sydd ei angen arnom i ariannu hyn oll ein hunain, drwy gyfrwng ein swyddfa docynnau, y caffi-bar a llogi gofod a gwasanaethau.Dyma rai ffyrdd y gallwch chi helpu.

 

Cefnogwch