Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Cefnogwch

Achub Chapter

Ar 17eg o Fawrth, yn unol â’r cyngor meddygol diweddaraf am ledu coronafeirws, caeodd Chapter am gyfnod amhenodol.

Mae’r cau hwn nid yn unig yn cael effaith ar y ganolfan a’n gallu i gynnig ystod eang o weithgareddau artistig i’r gymuned, mae hefyd yn cael effaith ar yr holl artistiaid, pobl llawrydd, busnesau a sefydliadau sydd wedi’u lleoli yn ein adeilad. Mae Chapter hefyd yn ganolfan gymunedol bwysig, lle mae miloedd o bobl yn ymgynnull bob wythnos i weithio ac i gyfarfod ac mae hefyd yn lle diogel i nifer o bobl bregus ac yn gartref pwysig i’r rheiny na fyddai’n cael cyfle fel arall i gymdeithasu. Mae’r drysau caeedig yn cael effaith ar bob un ac rydym yn gweithio’n galed tu ôl y llenni i sicrhau y gallwn ail-agor er lles pawb.

Rydym yn falch iawn ein bod yn creu 82% o’n hincwm ein huanin a dim ond 18% o’n trosiant sy’n dod o’r pwrs cyhoeddus. Mae’r model ariannu unigryw yma fel arfer yn arwydd o’n cryfder, ond dan yr amgylchiadau eithriadol a digynsail yma mae hyn bellach yn fygythiad o ran ein gallu i oroesi i’r dyfodol.

Rydym yn edrych ar y cyhoeddiadau a wnaed gan y Canghellor, yn siarad gyda Chyngor Celfydyddau Cymru a Llywodraeth Cymru, ond ar hyn o bryd mae’r bygythiad y bydd rhaid cau elusen Chapter yn llwyr, gan golli bywiolaeth 110 o weithwyr llawn a rhan amser a’r artistiaid a’r cymunedau rydym yn eu cefnogi, yn fygythiad go iawn.

Mae angen eich cymorth arnon ni ar frys er mwyn sicrhau bod Chapter yn goroesi. Gan ein bod ynghau allwn ni ddim masnachu ac mae ein colledion yn cynyddu yn gyflym. Mae angen codi arian nawr i’n cadw yn hyfyw fel elusen y tu hwnt i Covid-19 ac i gadw ein holl staff drwy’r cyfnod anodd hwn.

Mae’n penblwydd yn 50 yn 2021. Gadewch i ni sicrhau y byddwn yma i ddathlu.

Os hoffech gyfrannu ewch i easydonate.org/CHAPTER neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191

 

Cefnogwch