Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Cefnogwch

Cyfrannwch

Helpwch i ddiogelu dyfodol Chapter

Mae’r cau dros dro wedi ein gosod ni mewn sefyllfa ariannol fregus iawn. Rydym yn dibynnu ar incwm o wariant tocynnau, aelodaeth, cyfraniadau, llogi ystafelloedd a’r café bar i gefnogi ein rhaglen artistig a bywoliaeth yr artistiaid, sefydliadau a’r cymunedau creadigol sy’n  gweithio gyda ni bob dydd. Fel elusen cofrestredig mae angen eich help chi i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddyol a’r holl waith rydym yn ei wneud. 

Mae’n anodd i ni weld ein hadeilad hoff, y ganolfan greadigol i gynifer, yn cau ei drysau. Mae hyd yn oed yn anos dychmygu y gallai’r drysau fod ynghau am byth. Tra ein bod ynghau ac yn methu masnachu mae ein colledion yn cynyddu yn gyflym ac mae dyfodol Chapter dan fygythiad. Ond gyda’ch help chi fe allwn ni oroesi’r argyfwng hwn.

Cyfraniadau yw’r ffordd mwyaf effeithiol i’n helpu gan ein bod yn derbyn 100% o’r hyn fyddwch chi’n cyfrannu i ni, does dim TAW ac mae cyfle ychwanegol i gynyddu gwerth eich cyfraniad o 25% drwy Rhodd Cymorth.  Allwn ni ddim credu faint o gefnogaeth rydyn ni eisoes wedi derbyn ac rydym yn diolch o waelod calon i bob un ohonoch am eich cefnogaeth barhaus.

Cyfraniadau unigol

Mae cyfraniad rheolaidd yn ffordd syml, ddiogel ac effeithiol i gefnogi  ein gwaith artistig ac addysgol sy’n  rhoi budd i dros 1500 o bobl ifanc bob blwyddyn ac yn sicrhau rhaglen gynhwysol o’r safon uchaf.

Amount to Donate £
Donation added to basket.
Failed, please try again.

Cyfraniadau misol

Mae rhodd rheolaidd yn caniatáu i Chapter gael llif incwm rheolaidd a dibynadwy sy’n ein galluogi i wneud mwy ac i gynllunio ymlaen yn fwy effeithiol. Fel rhoddwr mae gyda chi reolaeth lawn a gallwch newid neu ganslo eich cyfraniad unrhyw bryd tra’n ymestyn cost eich cefnogaeth.

Bydd eich cyfraniad yn cael ei dynnu o’ch cerdyn unwaith y mis. Os gwelwch yn dda cadwch dic y bocs  'Autorenew'.

CYFRANIAD MISOL £25

Cyfnod aelodaeth: 1 mis
Pris: £25.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

CYFRANIAD MISOL £10

Cyfnod aelodaeth: 1 mis
Pris: £10.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

CYFRANIAD MISOL £5

Cyfnod aelodaeth: 1 mis
Pris: £5.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

 

Ffyrdd eraill i gyfrannu:

Ewch i easydonate.org/CHAPTER neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191

 


Diolch am eich cefnogaeth

 

 

Cefnogwch