Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Cefnogwch

Ffrindiau

Ymunwch â Ffrindiau Chapter a mwynhewch amrywiaeth o gynigion arbennig — fel gostyngiadau ar bris tocynnau ac yn ein caffi bar a gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig fel rhagolygon yn yr oriel a premières ffilm.

Bob blwyddyn mae ein ffrindiau'n cyfrannu swm rhyfeddol o £20,000 drwy gyfrwng eu tanysgrifiadau. Mae hynny’n ein helpu ni i ddenu’r artistiaid rhyngwladol gorau i Gaerdydd, i gefnogi a meithrin talentau lleol ac i gynnig rhaglen addysg gynhwysfawr sy’n cyrraedd dros 600 o bobl ifainc bob blwyddyn.

Mae gwahanol lefelau ein cynllun Ffrindiau yn golygu y gallwch chi ddewis y raddfa iawn i chi a manteisio ar fwy o’r pethau r’ych chi’n eu mwynhau yn Chapter. 

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch fundraising@chapter.org.

Dyma’r holl fanteision sydd ar gael:

Ffrind Efydd

£25 Sengl, £35 Ar y cyd, £20 Gostyngiad, £30 Gostyngiad aelodaeth ar y cyd

 • Prisiau gostyngol ar docynnau Theatr a Sinema pan fo’r modd
  • Enillwch 10% o bris eich aelodaeth yn ôl fel pwyntiau CL1C
  • Cylchlythyr ecsgliwsif i aelodau
  • Cylchgrawn misol Chapter*
  • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig yn ogystal â cyfleodd cynigion arbennig a chystadleuthau**
  • Bwcio o flaen llaw i rai digwyddiadau

Ffrind Arian

£50 Sengl, £60 Ar y cyd, £35 Gostyngiad, £45 Gostyngiad aelodaeth ar y cyd

 • Holl fudd-daliadau Aelodaeth Efydd, ynghyd â...
 • 10% oddi ar fwyd a diod yn ein Caffi Bar 

Ffrind Aur

£60 Sengl, £70 Ar y cyd, £45 Gostyngiad, £55 Gostyngiad aelodaeth ar y cyd

 • Holl fudd-daliadau Aelodaeth Efydd, ynghyd â...
 • 15% oddi ar fwyd a diod yn ein Caffi Bar 
 • 10% oddi ar nwyddau Chapter
 • Gwahoddiad i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Chapter* a chopi cyfarch o’n cyfrifon blynyddol**

 

Telerau ac Amodau

Os ydych chi’n prynu aelodaeth ar y cyd, rhaid i’r ddau aelod fod yn byw yn yr un tŷ

Os caiff eich cerdyn aelodaeth ei ddwyn neu ei golli, bydd rhaid i chi brynu cerdyn newydd am ffi o £5

Ni cheir archebu Aelodaeth Ffrindiau Blwyddyn drwy ddefnyddio pwyntiau CL1C.

Am fwy o delerau ac amodau ewch i www.chapter.org/telerau-ac-amodau

 

* Oni ofynnir yn benodol am gopi caled, caiff y cylchgrawn ei ddanfon yn electronig. Cysylltwch â Laura Eastwood: fundraising@chapter.org / 029 2035 3741 - os gwelwch yn dda.

** Caiff gwahoddiadau, cynigion arbennig, cystadleuthau a’r adroddiad blynyddol eu gyrru yn electroneg

Cefnogwch