Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Cefnogwch

Ffrindiau

Nodwch, tra ein bod ynghau ni all Ffrindiau fanteisio o’r buddion.

Ymunwch â Ffrindiau Chapter a mwynhewch amrywiaeth o gynigion arbennig — fel gostyngiadau ar bris tocynnau ac yn ein caffi bar a gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig fel rhagolygon yn yr oriel a premières ffilm.

Bob blwyddyn mae ein ffrindiau'n cyfrannu swm rhyfeddol o £20,000 drwy gyfrwng eu tanysgrifiadau. Mae hynny’n ein helpu ni i ddenu’r artistiaid rhyngwladol gorau i Gaerdydd, i gefnogi a meithrin talentau lleol ac i gynnig rhaglen addysg gynhwysfawr sy’n cyrraedd dros 600 o bobl ifainc bob blwyddyn.

Mae gwahanol lefelau ein cynllun Ffrindiau yn golygu y gallwch chi ddewis y raddfa iawn i chi a manteisio ar fwy o’r pethau r’ych chi’n eu mwynhau yn Chapter.

Am ragor o wybodaeth ac aelodaeth fel anrheg ebostiwch fundraising@chapter.org

Dyma bopeth fyddwch chi’n derbyn:

Aelodaeth Aur

Gostyngiad o 15% ar fwyd a diod yn ein Caffi Bar
Gostyngiad o 10% ar nwyddau Chapter
Gwahoddiad i Gyfarfod Blynyddol Chapter a chopi o’r adroddiad blynyddol
Prisiau gostyngol ar docynnau os ar gael
E-newyddlen arbennig i aelodau
Cylchgrawn misol Chapter
Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig a chyfleoedd am gynigion arbennig a chystadleuaethau
Archebu o flaen llaw ar gyfer rhai digwyddiadau

I ddod (neu adnewyddu) yn aelod Ffrind ar y cyd neu gyda gostyngiad cysylltwch a’r swyddfa docynnau ar 029 2030 4400.

 Cyfnod Aelodaeth:1 flwyddyn
 Pris: £60.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

Aelodaeth Aur (Gostyngol)

Gostyngiad o 15% ar fwyd a diod yn ein Caffi Bar
Gostyngiad o 10% ar nwyddau Chapter
Gwahoddiad i Gyfarfod Blynyddol Chapter a chopi o’r adroddiad blynyddol
Prisiau gostyngol ar docynnau os ar gael
E-newyddlen arbennig i aelodau
Cylchgrawn misol Chapter
Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig a chyfleoedd am gynigion arbennig a chystadleuaethau
Archebu o flaen llaw ar gyfer rhai digwyddiadau

I ddod (neu adnewyddu) yn aelod Ffrind ar y cyd neu gyda gostyngiad cysylltwch a’r swyddfa docynnau ar 029 2030 4400.

 Cyfnod Aelodaeth:1 flwyddyn
 Pris: £45.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

Aelodaeth Arian

Gostyngiad o 10% ar fwyd a diod yn ein Caffi Bar
Prisiau gostyngol ar docynnau os ar gael
E-newyddlen arbennig i aelodau
Cylchgrawn misol Chapter
Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig a chyfleoedd am gynigion arbennig a chystadleuaethau
Archebu o flaen llaw ar gyfer rhai digwyddiadau

I ddod (neu adnewyddu) yn aelod Ffrind ar y cyd neu gyda gostyngiad cysylltwch a’r swyddfa docynnau ar 029 2030 4400.

 Cyfnod Aelodaeth:1 flwyddyn
 Pris: £50.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

Aelodaeth Arian (Gostyngol)

Gostyngiad o 10% ar fwyd a diod yn ein Caffi Bar
Prisiau gostyngol ar docynnau os ar gael
E-newyddlen arbennig i aelodau
Cylchgrawn misol Chapter
Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig a chyfleoedd am gynigion arbennig a chystadleuaethau
Archebu o flaen llaw ar gyfer rhai digwyddiadau

I ddod (neu adnewyddu) yn aelod Ffrind ar y cyd neu gyda gostyngiad cysylltwch a’r swyddfa docynnau ar 029 2030 4400.

 Cyfnod Aelodaeth: 1 flwyddyn
 Pris: £35.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

Aelodaeth Efydd

Prisau gostyngol ar docynnau os ar gael
E-newyddlen arbennig i aelodau
Cylchgrawn misol Chapter
Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig a chyfleoedd am gynigion arbennig a chystadleuaethau
Archebu o flaen llaw ar gyfer rhai digwyddiadau

I ddod (neu adnewyddu) yn aelod Ffrind ar y cyd neu gyda gostyngiad cysylltwch a’r swyddfa docynnau ar 029 2030 4400.

 Cyfnod Aelodaeth:1 year
 Pris: £25.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

Aelodaeth Efydd (Gostyngol)

Prisau gostyngol ar docynnau os ar gael
E-newyddlen arbennig i aelodau
Cylchgrawn misol Chapter
Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig a chyfleoedd am gynigion arbennig a chystadleuaethau
Archebu o flaen llaw ar gyfer rhai digwyddiadau

I ddod (neu adnewyddu) yn aelod Ffrind ar y cyd neu gyda gostyngiad cysylltwch a’r swyddfa docynnau ar 029 2030 4400.

 Cyfnod Aelodaeth:1 flwyddyn
 Pris: £20.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

Telerau ac Amodau

Os ydych chi’n prynu aelodaeth ar y cyd, rhaid i’r ddau aelod fod yn byw yn yr un tŷ

Os caiff eich cerdyn aelodaeth ei ddwyn neu ei golli, bydd rhaid i chi brynu cerdyn newydd am ffi o £5

Am fwy o delerau ac amodau ewch i www.chapter.org/telerau-ac-amodau

* Oni ofynnir yn benodol am gopi caled, caiff y cylchgrawn ei ddanfon yn electronig. Cysylltwch â fundraising@chapter.org

** Caiff gwahoddiadau, cynigion arbennig, cystadleuthau a’r adroddiad blynyddol eu gyrru yn electroneg

Cefnogwch