Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Cefnogwch

Ffrindiau

Ymunwch â Ffrindiau Chapter a mwynhewch amrywiaeth o gynigion arbennig — fel gostyngiadau ar bris tocynnau ac yn ein caffi bar a gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig fel rhagolygon yn yr oriel a premières ffilm.
Bob blwyddyn mae ein ffrindiau'n cyfrannu swm rhyfeddol o £20,000 drwy gyfrwng eu tanysgrifiadau. Mae hynny’n ein helpu ni i ddenu’r artistiaid rhyngwladol gorau i Gaerdydd, i gefnogi a meithrin talentau lleol ac i gynnig rhaglen addysg gynhwysfawr sy’n cyrraedd dros 600 o bobl ifainc bob blwyddyn.

Mae gwahanol lefelau ein cynllun Ffrindiau yn golygu y gallwch chi ddewis y raddfa iawn i chi a manteisio ar fwy o’r pethau r’ych chi’n eu mwynhau yn Chapter.

 

Ffrind Efydd
£25 Sengl, £35 Ar y cyd, £20 Gostyngiad, £30 Gostyngiad aelodaeth ar y cyd

  • Prisiau gostyngol ar docynnau Theatr a Sinema pan fo’r modd
  • Cylchlythyr ecsgliwsif i aelodau
  • Cylchgrawn misol Chapter*
  • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig yn ogystal â cyfleodd cynigion arbennig a chystadleuthau**
  • Bwcio o flaen llaw i rai digwyddiadau

 

Ffrind Arian
£50 Sengl, £60 Ar y cyd, £35 Gostyngiad, £45 Gostyngiad aelodaeth ar y cyd

Holl fudd-daliadau Aelodaeth Efydd, ynghyd â...

  • 10% oddi ar fwyd a diod yn ein Caffi Bar 

 

Ffrind Aur
£60 Sengl, £70 Ar y cyd, £45 Gostyngiad, £55 Gostyngiad aelodaeth ar y cyd

Holl fudd-daliadau Aelodaeth Efydd, ynghyd â...

  • 15% oddi ar fwyd a diod yn ein Caffi Bar
  • 10% oddi ar nwyddau Chapter
  • Gwahoddiad i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Chapter* a chopi cyfarch o’n cyfrifon blynyddol**

 


Telerau ac Amodau

Os ydych chi’n prynu aelodaeth ar y cyd, rhaid i’r ddau aelod fod yn byw yn yr un tŷ

Os caiff eich cerdyn aelodaeth ei ddwyn neu ei golli, bydd rhaid i chi brynu cerdyn newydd am ffi o £5

Ni cheir archebu Aelodaeth Ffrindiau Blwyddyn drwy ddefnyddio pwyntiau CL1C.

Am fwy o delerau ac amodau ewch i www.chapter.org/telerau-ac-amodau

 

* Oni ofynnir yn benodol am gopi caled, caiff y cylchgrawn ei ddanfon yn electronig. Cysylltwch â Laura Eastwood: fundraising@chapter.org / 029 2035 3741 - os gwelwch yn dda.

** Caiff gwahoddiadau, cynigion arbennig, cystadleuthau a’r adroddiad blynyddol eu gyrru yn electroneg

Cefnogwch