Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Cefnogwch

Gwirfoddolwch

Mae ein gwirfoddolwyr yn griw gwych o bobl sy'n dod o bob math o gefndiroedd, ond yn rhannu un peth cyffredin – maen nhw'n angerddol am Chapter a'r hyn rydyn ni'n ei wneud. Maen nhw hefyd wrth eu boddau â phrofiadau newydd a chroesawu pobl i'r adeilad. Mae ein gwirfoddolwyr yn ein helpu â phob math o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n gwneud cyfraniad hollbwysig i weithrediad dydd i ddydd canolfan gelfyddydau brysur. I ddiolch am eu gwaith, rydyn ni'n cynnig llawer o gyfleoedd gwych – gweld perfformiadau theatr a dangosiadau ffilm am ddim, cael hyfforddiant, ac yn bwysicach oll, dod yn rhan o gymuned Chapter.

Fel tywysydd gwirfoddol, bydd eich rôl yn cynnwys:

  • Croesawu ymwelwyr
  • Gwirio tocynnau aelodau o'r gynulleidfa
  • Ymateb i anghenion ac ymholiadau ymwelwyr

Fel gwirfoddolwr, gofynnwn eich bod yn gwneud o leiaf 1-2 sifft y mis. I ddiolch i chi am eich gwaith, byddwch yn cael:

  • Dau docyn sinema am ddim y mis
  • Gostyngiad o 10% yn ein Caffi Bar
  • Credydau Amser Tempo ar ddangosiadau a pherfformiadau dethol
  • Cyfle i wneud ceisiadau am swyddi mewnol
  • Byddwch yn cael gwylio popeth y byddwch yn gweithio fel tywysydd arnynt am ddim
  • Cyfleoedd hyfforddi a phrofiad ym maes gwasanaeth cwsmeriaid yn y sector celfyddydau gwirfoddol
  • Cyfle i gwrdd â phobl tebyg i chi

Os oes diddordeb gennych chi mewn dod yn wirfoddolwr yn Chapter, llwythwch y ffurflen gais a'r wybodaeth i lawr.

Cyflwynwch eich ffurflen gais i cherry.bernstein@chapter.org

Noder: rhaid bod dros 18 oed

 

Beth mae ein gwirfoddolwyr yn ei ddweud...

"Y peth gorau am wirfoddoli yma yw pa mor gyfeillgar yw'r staff, maen nhw wastad yn edrych arnon ni fel petaen ni'n werthfawr... ac mae'r cacennau'n hyfryd." Nonn, Gwirfoddolwr

"Des i yma ym mis Mehefin 2012, ac rydw i wedi tywys dros fil o ffilmiau. Wyddoch chi, mae gen i bedwar bag yn llawn bonion tocynnau adre, ac rydw i'n dechrau ar fy mhumed. Wn i ddim i beth rydw i'n eu harbed, ond mae'n rhywbeth i'w gadw!" Colin, Gwirfoddolwr

"Rydych chi'n cwrdd â llawer o bobl, mae'n braf, rydw i'n cael ymarfer fy Saesneg. Rydych chi'n cwrdd â llawer o bobl yn y sinema, ond dw i ddim yn cofio eu henwau i gyd!" Maria, Gwirfoddolwr

"A Star Is Born yw fy hoff ffilm o 2018 fwy na thebyg. Roedd gweld Lady Gaga mewn rôl wahanol yn ddiddorol iawn, gan nad o'n i'n ffan mawr ohoni cyn hynny"  Johnathan, Gwirfoddolwr

"Mae Chapter fel ail gartref i fi. Pan ro'n i'n paratoi i ymddeol, ysgrifennais at Chapter a gofyn a oedd ganddyn nhw unrhyw gyfleoedd tywys, a doedd ganddyn nhw ddim... Ond yna pan wnes i ymddeol, dechreuon nhw'r cynllun gwirfoddoli, felly cofrestrais i" Menna, Gwirfoddolwr

"Dechreuais i chwe blynedd yn ôl, pan o'n i'n agosáu at fy ymddeoliad. Yr hyn rwy'n hoffi amdano yw'r ystod o ffilmiau, a'r ystod o bobl sy'n dod i Chapter. Ro'n i'n arfer dysgu hanes yng Ngholeg Gwent, ac rydw i'n gweld rhai o fy myfyrwyr yma" Frank, Gwirfoddolwr

Cefnogwch